Oko friterte poteter IMG 6772 Kari Bysveen
⋅ Økologisk

Økopotet til fritering

Med rett valg av sort og dyrkingsteknikk kan vi produsere økopotet til fritering av rett kvalitet. Lysgroing må til for å få store nok knoller, og sortene må være sterke mot tørråte.
Fagforum Potet
Avfallshaug potet 070611 049
⋅ Kvalitet

Reduser smittekildene for tørråte

Poteter i en jordhaug fra sorteringa sist vinter og åkre med ugraspotet fra i fjor, er smittekilder for tørråtesoppen. Slike smittekilder bør unngås.
Fagforum Potet
Flere Sorter E Floystad
⋅ Sorter

Gamle Potetsorter

Flere av de gamle potetsortene har blitt tatt vare på i kjøkkenhager og småskalaproduksjon, og noen blir fortsatt dyrket i stor målestokk. Ringerikspotet, Gulløye og Mandelpotet har fått et oppsving i produksjonen de seinere åra. I dag samles og oppbevares de gamle sortene av NordGen (tidl. Nordisk Genbank).
Fagforum Potet
Ugrasbekjemping frilandspotet potetfelt SL
Medlem
⋅ Ugras

Ugrasbekjemping i frilandspotet

Fikk du satt frilandspoteter før regnet kom? I så fall må du kikke nøye etter utviklingen i åkeren nå. Stigende temperatur og fuktig jord gjør at frøugraset spirer villig.
NLR Agder
IMG 7118
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig er en praktisk løsning som gir stor miljøgevinst, spesielt i potet- og grønnsaksproduksjonene. Her kan vi slå flere fluer i en smekk.
NLR Innlandet
Forsoksgjodsling mai 2011 2
⋅ Gjødsling

Startgjødsling og SOLATREL® bladgjødsling til 4 potetsorter

For å oppnå høyest mulig kvalitetsavling med liten miljøbelastning, er optimal og balansert gjødsling en nøkkelfaktor. I de seinere åra har gjødselanbefalingene til de ulike potetsortene blitt mer spesifiserte og nyanserte. Gjødslingsnormene og anbefalingene til potet variere nå mye mer etter sort, bruksområde, jordart og geografisk beliggenhet enn de gjorde tidligere.
Fagforum Potet
Forsøk med nedsviing i potet. Foto: Siri Abrahamsen
Medlem
⋅ Potet

Nedsviing av potetris

Sprøyteteknikk og vær avgjør. Bruk godværsdager og formiddagen til nedsviing av potetriset.
NLR Viken
Magnesiummangel i korn
Medlem
⋅ Grovfôr

Utvalgte næringsstoffer: Magnesium

Grunnstoffet magnesium har en viktig rolle i plantene, og spesielt som sentralatom i klorofyllmolekylet.
NLR Øst
Regnbue eng pexels frans van heerden 1438833
Medlem
⋅ Grovfôr

Grønn magi

Plantene omdanner sollys, vann og karbondioksid til sukker og oksygen.
NLR Øst
Potetfelt Colomba 2021 i Sogne S Lei
Medlem
⋅ Potet

Setting av seine sorter nå?

Sol og varme de siste dagene har gjort at man har kommet i gang med setting av seine sorter på lett jord langs kysten. Finn anbefalt settedybde og radavstand til din settepotet.
NLR Agder
Potet setting av forsoksfelt pa landvik foto sigbjorn leidal
Medlem
⋅ Potet

Tidligpotet under plast og duk

Tidligpotet og våronn. På de tidligste åkrene er allerede plasten fjernet og fiberduken på plass. Velger vi ett eller to lag med fiberduk?
NLR Agder
1 ... 9 10 11 ... 15