Akersproyte
⋅ Frukt og bær

Nye lavavdrifts åkersprøytedyser - bedre i vind

Nå finnes det nye åkersprøytedyser som gir veldig gode sprøyteresultat også i en del vind. Det er på tide at du skifter ut standard flatdyse med ny dyse på din sprøyte.
Sør
Potet rader 2008 9
⋅ Potet

Økologisk dyrking av skrellepotet

Sortene Nansen og Fakse har gitt akseptabel avling og kvalitet for skrellepotet til industrikjøkken. Carolus gir dessverre for dårlig kvalitet i ferdigvaren.
Sør
KS 110919 Vekstavsl Dag 2 etter sproyting Malselv DIN
⋅ Potet

Potetproduksjonen står uten plantevernmidler for vekstavslutning fra neste vekstsesong

EU-kommisjonen besluttet 12. oktober 2018 å ikke fornye godkjenning av diquat, virkestoffet i svimiddelet Reglone. Det innebar sluttsalg 4. mai 2019, og siste bruksdato er 4. februar 2020 – det vil si inneværende vekstsesong. Gjennom EØS-avtalen har Norge implementert EUs regelverk for plantevernmidler, og dermed gjelder vedtaket også i Norge.
Nord
KS 070819 Juno
⋅ Potet

Nye og gamle potetsorter egna for dyrking i Nord-Norge

Det tas inn nye potetsorter fra utlandet til Norge hvert år. Graminor har jevnlig kontakt med foredlingsselskaper i Europa, spesielt Danmark, Tyskland, Frankrike og Nederland, og lovende sorter tas inn til landet som meristemplanter på rør. Etter noen år med testing og oppformering, blir de tilgjengelig som sertifisert settepotet hos Norgro og Strand Unikorn. Det har vært mye leiting, men sjelden funn. Derfor er markedet dominert av sorter som har vært med i mange år.
Nord
KS 120905 lenticeller potet
⋅ Potet

Hvor lenge tåler poteten å stå under vann

På grunn av svært mye nedbør de siste dagene, spesielt i Nordland fylke, står mye potet under vann eller i vassmetta jord. Hvor mye tåler poteten, før det går ut over kvaliteten og lagringsevnen?
Nord
Celandine
⋅ Potet

Nye matpotetsorter

Celandine er en av sortene som så meget pen ut. Tynt skall og lite feil. Evolution ga også et godt inntrykk.
Østlandet
Frostsikring potet
⋅ Potet

Kalde sommernetter krever frostvanning i potet

Frostvatning er ukjent for mange og svært kjent for få. Det er potetdyrkere i tidligpotet-områdene eller potetdyrkere i fjellbygdene på Østlandet eller i nord som kjenner denne teknikken.
Innlandet
Nlr 61545362426
⋅ Plantevern

Kampen mot tørråte - nye midler i 2020

I sommer har vi flere nye og gode tørråtemidler tilgjengelig, både med forebyggende og kurativ effekt. Ranman Top og Revus er de beste og billigste til forebyggende sprøyting. Infinito, Cymbal og Proxanil er nye midler som anbefales ved sterkt smittepress for å unngå at tørråten etablerer seg i potetåkeren, og for å redusere faren for resistensutvikling.
Østlandet
Honsehirse i gulrot foto Gerd Guren
⋅ Grønnsaker

Biologi og bekjempelse av hønsehirse

Hønsehirse er kategorisert som verdens tredje verste ugras, og er en utfordring å bekjempe. Se video og les om biologien og tiltak som kan gjøres mot hønsehirse.
NLR
Gjodsling potet
⋅ Gjødsling

Gjødsling til potet

Potet har ein lang vekstsesong og treng næring langt utover i vekstsesongen. I vårt område er det klare fordelar med delt nitrogen- og kaliumgjødsling, på grunn av risiko for nedbørsoverskott på ugunstig tid i vekstsesongen
Midt
20190521 markdag lok
⋅ Grovfôr

I grupper lærer vi av hverandre

Gjennom samhandling med andre, får du hjelp og støtte til å ta gode avgjørelser or drifta. Vi trenger hverandre for å komme framover, og kunnskapen om ulike mennesketyper kan gjøre gruppearbeidet enda mer effektivt.
Østlandet
Nlr 59800761185
⋅ Plantevern

Boxer - mot ugras i potet med plastdekke

Boxer viser relativt god effekt mot svartsøtvier men ikke fullstendig effekt. Boxer i blanding med Fenix, Sencor og/eller Centium gir en generell god ugraseffekt. Skade på potetris ble ikke observert i blandingene med Boxer.
Østlandet
1 ... 10 11 12