Potet setting av forsoksfelt pa landvik foto sigbjorn leidal
Medlem
⋅ Potet

Tidligpotet under plast og duk

Tidligpotet og våronn. På de tidligste åkrene er allerede plasten fjernet og fiberduken på plass. Velger vi ett eller to lag med fiberduk?
NLR Agder
Vask av kasser IMG 2592
⋅ Kvalitet

Vask og desinfeksjon av kasser og potetlager

Vask og desinfeksjon av utstyr, kasser og lager betyr ikke at alle potetsjukdommene blir drept, men at mengden av mulige sjukdomsorganismer går ned og at risikoen for smittespredningen blir redusert.
Fagforum Potet
Troms fagtur potet aug2010 216
⋅ Settepotet

Vintertest av settepoteter

Virustesting av potetavlinga etter opptak om høsten kaller vi vintertest. Det er fordi knollene testes mellom innhøsting og neste vår, når potetene skal i jorda igjen. En vintertest avdekker hvor mye virus det er i settepotetene før neste vekstsesong.
Fagforum Potet
Ag potet blomsting rosa
Medlem
⋅ Potet

Gjødsling til seine potetsorter

Nye forsøk viser betydelig forskjell i nitrogenkrav mellom sorter.
NLR Agder
Jord i hand Foto Silja Valand
⋅ Klima

Mer jordkarbon med bevisste valg

For å binde mer karbon enn det som brytes ned, må det jobbes med små og store valg som påvirker jordhelse og plantevekst. Hver gård og situasjon er unik. Det finnes derfor ikke en løsning for alle.
NLR Østafjells
Plastdekte tidligpoteter 2017
Medlem
⋅ Plantevern

Ugrasbekjemping før plastlegging i potet

Ved ugrassprøyting før plastlegging er følgende midler godkjent brukt i 2018: Fenix, Sencor og Centium.
NLR Agder
SL potetaker Grimstad Bergemoen
Medlem
⋅ Potet

Ugrasbekjemping i potet på friland

Fra Danmark leser vi nå at Titus ikke lenger er tillatt. Tidligere har de mistet Sencor. På en markdag denne uka møtte det over 100 personer for å se på mekanisk ugrasbekjemping!
NLR Agder
SL Dryppvanning i potet
Medlem
⋅ Potet

Dryppvanning og næringstilførsel i tidligpotet

I et demonstrasjonsfelt på Landvik fikk vi mindre flatskurv der det ble vannet med dryppvanning enn der det ble vannet på vanlig måte. Dessverre var det tendens til avlingsnedgang, men det kan skyldes innkjøringsproblemer og litt for rikelig vanntilførsel.
NLR Agder
Vanning Landvik
Medlem
⋅ Potet

Vanning i potet

Tidligpotetene trenger nå jevnlig tilførsel av vann for å gi god tilvekst og fin kvalitet. Tidlig vanning er viktig for å motvirke flatskurv. Særlig gjelder dette på lett jord med høy pH.
NLR Agder
Colomba potet foto sl
Medlem
⋅ Potet

Nitrogengjødsling til Colomba

Den nye tidligsorten Colomba har i forsøk gitt best avling ved 12-15 kg N per dekar. Sorten har en sjelden kombinasjon av høyt knollansett og tidlighet. Baksiden av medaljen er litt lavt tørrstoff.
NLR Agder
Svartsotvier har blitt et stort problem i tidligpotet under plast foto sl
Medlem
⋅ Plantevern

Ugrasmidler mot svartsøtvier i plastpotet(2020)

Svartsøtvier har blitt et problemugras i potet. Centium har vært brukt i flere år, men etter revisjon av etiketten er det nå ikke lov å bruke middelet under plast eller duk. Kan Boxer i kombinasjon med Fenix eller Sencor være et alternativ?
NLR Agder
1 ... 10 11 12 ... 15