IMG 6125
⋅ Settepotet

Prøving av nye potetsorter i Norge

Potetsorter prøvedyrkes i Norge før de settes inn i ordinær produksjon. Oftest settes de inn i såkalt verdiprøving der de ulike sortene testes opp mot hverandre på forskjellige egenskaper.
Fagforum Potet
Skade av Epitrix sp. på potetknoll
⋅ Plantehelse

Jordlopper kan true europeisk potetproduksjon

Angrep av jordloppe (Eptrix sp.) kan føre til poteter med kraftig redusert kvalitet og lagringsevne og dermed omsetningstap. Jordloppa kan også gi avlingsreduksjon.
Fagforum Potet
Pen okologisk potetaker Per Steinsholt
⋅ Gjødsling

Dyrking av de beste økologiske potetene

Økologisk poteter må dyrkes uten bruk av kjemiske midler mot tørråte, ugras og insekter. Høstinga må også foregå uten bruk av kjemiske midler til nedvisning av potetriset før opptak. Det skal bare brukes organisk gjødsel (husdyrgjødsel) eller spesielt godkjent gjødseltype. Dette gir utfordringer for produsenten med begrenset metodevalg i plantevernet, og gjødsel som ikke alltid er like lett å passe til potetplantenes næringsopptak. Denne artikkelen er et resultat av SLF-prosjektet: "Systematisere og spre kunnskap innen økologisk potetdyrking".
Fagforum Potet
Akevitt IMG 7786 2
⋅ Marked

Kriterier for Norsk Akevitt

For å kunne kalle det "Norsk akevitt” må være framstilt i Norge av potetsprit fra minimum 95% norske poteter. I tillegg må den være modnet i eikefat.
Fagforum Potet
1 ... 10 11 12