Typisk angrep av tørråte både på bladstilk og blader. Foto: Siri Abrahamsen
⋅ Plantevern

Kampen mot tørråte - nye midler i 2020

I sommer har vi flere nye og gode tørråtemidler tilgjengelig, både med forebyggende og kurativ effekt. Ranman Top og Revus er de beste og billigste til forebyggende sprøyting. Infinito, Cymbal og Proxanil er nye midler som anbefales ved sterkt smittepress for å unngå at tørråten etablerer seg i potetåkeren, og for å redusere faren for resistensutvikling.
NLR Viken
Honsehirse i gulrot foto Gerd Guren
⋅ Grønnsaker

Biologi og bekjempelse av hønsehirse

Hønsehirse er kategorisert som verdens tredje verste ugras, og er en utfordring å bekjempe. Se video og les om biologien og tiltak som kan gjøres mot hønsehirse.
NLR
IMG 0137
⋅ Vekstregulering

Alternativ vekstavslutning i potet

Konklusjonen fra ni demonstrasjonsfelt i 2019 er at kombinasjonen av risknusing og behandling med Gozai eller Spotlight Plus har fungert god, men at de to preparatene virker saktere enn Reglone.
Fagforum Potet
Gjodsling potet
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødsling til potet

Potet har ein lang vekstsesong og treng næring langt utover i vekstsesongen. I vårt område er det klare fordelar med delt nitrogen- og kaliumgjødsling, på grunn av risiko for nedbørsoverskott på ugunstig tid i vekstsesongen
NLR Trøndelag SA
20190521 markdag lok
Medlem
⋅ Grovfôr

I grupper lærer vi av hverandre

Gjennom samhandling med andre, får du hjelp og støtte til å ta gode avgjørelser or drifta. Vi trenger hverandre for å komme framover, og kunnskapen om ulike mennesketyper kan gjøre gruppearbeidet enda mer effektivt.
NLR Øst
David 059
⋅ Potet

Myter og sannheter om potet

Er det sant at poteten du blir tjukk av å spise poteter? Nei - det er ikke sant! Finn rett svar på potetmytene.
Fagforum Potet
Svartsøtvier. Foto: Siri Abrahamsen.
⋅ Plantevern

Boxer - mot ugras i potet med plastdekke

Boxer viser relativt god effekt mot svartsøtvier men ikke fullstendig effekt. Boxer i blanding med Fenix, Sencor og/eller Centium gir en generell god ugraseffekt. Skade på potetris ble ikke observert i blandingene med Boxer.
NLR Viken
Lysgroing nl 3 A7 A6772 MBL
⋅ Settepotet

Nanolæring: Lysgroing av settepoteter

VIDEO: Med lysgroing kan du vinne fjorten dager om våren med oppspiring. Forutsetning er at du lykkes med lysgroinga, slik at groen sitter på under setting.
Fagforum Potet
Potetåker i Grimstad på Bergemoen. Foto: Sigbjørn Leidal.
⋅ Grønnsaker

Planteskadelige nematoder fra utlandet

Utenlandske skadegjørere er en stadig trussel mot norsk planteproduksjon. En fryktet skadegjører er nematodee Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax.
NLR Viken
Gronne knoller SAVA Sae09 C02 Gudnestad Naerbo
⋅ Kvalitet

Kjøling reduserer grønne poteter i butikk

Poteter som utsettes for lys over lengre tid danner grønnfarge på grunn av økt mengde klorofyll i skallet. Samtidig dannes det ofte giftige glykoalkaloider. Lagring ved lav temperatur er en effektiv måte å hindre grønnfarging av poteter.
Fagforum Potet
1 ... 12 13 14 15