Knuste delikatessepoteter med parmesan FG 07263 Foto Synove Dreyer
⋅ Sorter

Ta en potet til julematen!

Tradisjonen tro velger de fleste nordmenn fortsatt poteter til julematen. Men – hvilken potetsort velger vi?
Fagforum Potet
KS 020418 settepotet Fonn Holand til lysgroing
Medlem
⋅ Potet

Settepotettilgangen for vekstsesongen 2022

Settepotetforretningene melder om gode avlinger i år, men noen partier med mye virus fører til at det blir manko på noen sorter.
NLR Nord Norge
Kyr på beite Foto Ingvild Melkersen
⋅ Gjødsling

Pilotprosjektet ‘Landbruk og vannforskriften’

Gjennom økt fokus på vannforskriften legges det opp til målrettet innsats for å bedre miljøtilstanden i landbrukspåvirkede vassdrag i prosjektet ‘Landbruk og vannforskriften’.
NLR Nord Norge
Eksempel pa chipsfarger
⋅ Sorter

Prøving av chipssorter

Norge har sin egen uttesting av utenlandske og norske potetsorter spesielt for chipsproduksjon
Fagforum Potet
20180628 ide
Medlem
⋅ Grønnsaker

Kompost i vekstskifte

Flerårig forsøk med tilførsel av kompost på arealer med potet og grønnsaker viser tendenser til positiv effekt på både avling og jordhelse.
NLR Øst
VA2020 220920 oversikt 2
Medlem
⋅ Høsting

Vekstavslutning i potet uten Reglone

Da det ble kjent at 2019 ble siste sesong for bruk av Reglone, satte NLR i gang storskala utprøving av alternative midler og risdrepingsmetoder. I 2020 ble utprøvingen forlenget, med nye midler og strategier. Tall og resultater fra forsøk i Solør (ved Camilla Bye), samt gjennomsnitt på landsbasis (utregninger ved Siri Abrahamsen, NLR Viken).
NLR Øst
20200903 potetaker Mysen
Medlem
⋅ Skadedyr

Utprøving av Attracap mot kjølmark i potet i 2020

En modifisert utgave av granulatet Attracap med norsk soppisolat har vist bedre effekt, opp mot 27 % reduksjon av kjølmarkskade, enn den originale Attracap som ga gjennomsnittlig 6 % skadereduksjon, under norske forhold. I 2021 skal det gjennomføres nye forsøk med ytterligere tilpasninger av middelet for om mulig å oppnå enda bedre effekt mot kjølmark.
NLR Øst
Potet under duk i Rygge 19mai 2021
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemping av svartsøtvier i potet under plast/fiberduk i 2020

Svartsøtvier er et økende problem i potet. Dersom det ikke innvilges minor use for bruk av Centium for dyrking under plast/fiberduk i 2021 er det et stort behov for nye midler. Effekten av Boxer var god på svartsøtvier og ga en reduksjon i dekning av denne, mens den ikke reduserte antallet søtvierplanter. Boxer i kombinasjon med Sencor eller Fenix ga også god virkning på andre arter som linbendel og meldestokk.
NLR Øst
Rod potetblomst
Medlem
⋅ Potet

Utprøving av Quantis i potet 2020

I et demonstrasjonsfelt med Oleva ga tre behandlinger med biostimulanten Quantis en større avlingsandel over 55 mm uten at dette ga effekt på total avling pr daa. Leddet behandlet med Quantis hadde også høyere tørrstoff og lavere fargeindeks. Utprøving ble gjennomført etter ønske fra Syngenta.
NLR Øst
LC PC20 170720 Camilla Bye
Medlem
⋅ Potet

Utprøving av Acadian og PotatoCare 2020

Lebosol PotatoCare ble i 2020 utprøvd i fire forsøksfelt i sortene Lady Claire og Innovator på oppdrag for Azelis, i samarbeid med Findus og Maarud. Feltene lå i Solør og i Slagen.
NLR Øst
210630 Hosting av felt Colomba N gjodsling
Medlem
⋅ Gjødsling

Tilpasset gjødsling til Lady Claire – nitrogen og fosforgjødsling

Både i 2019 og 2020 ble det gjennomført tilpasset gjødsling til sortene Innovator, Lady Claire, Nansen og Taurus, i regi av NIBIO Apelsvoll. NLR Øst hadde ansvar for gjennomføringen av ett av disse feltene med Lady Claire, på Maarud gård. Her ble det prøvd ut gjødsling med 14 og 20 kg nitrogen, i kombinasjon med Opti-Start og Solatrel.
NLR Øst
Potet under plast i Rygge 19mai 2021
Medlem
⋅ Potet

N-gjødsling til Colomba 2020

Colomba er en relativt ny sort som er ser ut til å kunne bli en av hovedsortene i tidligproduksjon i enkelte distrikt. Knollansettingen til Colomba er spesielt god, og resultater fra to års gjødslingsforsøk viser at det bør gjødsles middels sterkt (15-16 kg N) for å nå optimalt avlingspotensial.
NLR Øst
1 2 3 4 ... 10