Plastdekte tidligpoteter 2017
Medlem
⋅ Potet

Plast og fiberduk i tidligpotet

Her finner du flere råd om blant annet fjerning av plast, fiberduk, ugras, vanning, gjødsling, hypping med mer.
NLR Agder
Lage r2020
⋅ Lagring

Tema rundt lagring av hagebruksvekster

På webinaret med generelle tema fra Lager 2020 ble det redegjort for hvordan kjølelager fungerer, ulike lagerløsninger, hvilke kuldemedier som benyttes i dag, hvordan utfasing av kjølemedium er planlagt framover, planlegging og dimensjonering av lager og hvilke alternativer som finnes. I tillegg ble det informert om et nytt tilbud til grønnsaks- og potetprodusenter: NLR Lagersjekken.
NLR
Testskrelling potet
Medlem
⋅ Potet

Økologiske potetsorter til skrelling

Solist kom best ut med hensyn til avling, kvalitet og skrellesvinn. Den presenterte seg best 14 dager etter vakuumering på kjøl. Grønne knoller var største kvalitetsfeil. Faxe hadde også et lavt skrellesvinn.
NLR Agder
Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
Okofelt sorter
⋅ Sorter

Potetsorter til økologisk dyrking

Det stilles ekstra store krav til sorter som skal dyrkes som økologiske matpoteter. Denne artikkelen presenterer utvalgte resultater for avling og kvalitet for de undersøkte sortene.
Fagforum Potet
210503 beising med vannkanne biostimulanter
Medlem
⋅ Potet

Biostimulanter – stressmestring for poteter

I skjæringspunktet mellom plantevern og plantenæring finnes biostimulanter i stadig flere varianter på markedet. NLR har testet noen av typene i potet, og sett positiv effekt på enkelte sorter og vekstforhold.
NLR Øst
Knuste delikatessepoteter med parmesan FG 07263 Foto Synove Dreyer
⋅ Sorter

Ta en potet til julematen!

Tradisjonen tro velger de fleste nordmenn fortsatt poteter til julematen. Men – hvilken potetsort velger vi?
Fagforum Potet
KS 020418 settepotet Fonn Holand til lysgroing
Medlem
⋅ Potet

Settepotettilgangen for vekstsesongen 2022

Settepotetforretningene melder om gode avlinger i år, men noen partier med mye virus fører til at det blir manko på noen sorter.
NLR Nord Norge
Eksempel pa chipsfarger
⋅ Sorter

Prøving av chipssorter

Norge har sin egen uttesting av utenlandske og norske potetsorter spesielt for chipsproduksjon
Fagforum Potet
20180628 ide
Medlem
⋅ Grønnsaker

Kompost i vekstskifte

Flerårig forsøk med tilførsel av kompost på arealer med potet og grønnsaker viser tendenser til positiv effekt på både avling og jordhelse.
NLR Øst
1 2 3 4 ... 10