20190828 graveprover Huggenes2
Medlem
⋅ Potet

Avlings- og kvalitetsprognoser for potet i 2020

Hvert år lages en prognose for potetavlinger basert på avlingsregistreringer i uke 35 i de største potetdistriktene. Prognosene blir brukt til å sette noteringspriser. Rådgivingsenhetene utfører registreringene, og tidligere potetkoordinator i NLR, Halvor Alm, har sammenstilt og kommentert resultatene. Arbeidet finansieres av Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS).
NLR Øst
20210820 Visningsfelt sorter 2021
Medlem
⋅ Potet

Forsøk med nye halvseine sorter til chips i 2020

Det ble høstet gode avlinger i chips-felt i 2020, med noe varierende resultat mellom sortene i de to feltene i Råde og Kongsvinger. Ingen nye sorter ble tatt inn i prøvingen det året. Totalt er 11 sorter testet ut i 2020, hvorav 7 norske krysninger og 4 utenlandske. I feltene i Øst vises 7 av disse sortene, hvorav 5 norske krysninger og 3 utenlandske, mot målesortene Lady Claire og Bruse.
NLR Øst
Potet rod
Medlem
⋅ Sorter

Sortsforsøk i halvsein potet 2020

En ny konsumsort ble tatt med inn i verdiprøvingen i 2020, P02-13-7. Øvrige nummersorter ble prøvd ut på andre eller tredje året. I 2019 gjorde målesorten Asterix det best avlingsmessig i alle våre felt i Øst. I 2020 ga samme sort høyest avling i feltene i Solør og på Hvam. For feltet i Rygge er det nummersorten med rødmarmorert kjøttfarge, G08-3167, som ga høyest avling. Den blå nummersorten G0-1057 ga lavest avling i alle felt.
NLR Øst
Visningsfelt sorter Rygge 2021
Medlem
⋅ Sorter

Forsøk med tidlige potetsorter 2020

G06-1033 er nå prøvd over tre år og sammenlignet med Rutt, Arielle og Hassel. I felt i 2020 ga den nye sorten gode avlinger i Råde.
NLR Øst
P1000326
⋅ Klimakalkulator

Klimakalkulator for potetproduksjon

Potet er en miljø- og klimavennlig vekst, men også for denne produksjonen er det mulig å gjøre forbedringer.
NLR
Potet vekstavslutning aug
Medlem
⋅ Potet

Tørråtebekjemping og vekstavslutning i seine sorter

Det anbefales alltid en skikkelig vekstavslutning etter tørråteangrep. Dette er spesielt viktig hvis det er poteter som skal lagres utover høsten/vinteren.
NLR Agder
Settepotet biokull
⋅ Lagring

Bruk av biokull mot lagersykdommer i potet og gulrot

Potet og gulrot er begge vekster som kan langtidslagres, men de kan også være utsatt for store lagringstap på opptil 40%. En stor del av lagringstapet skyldes lagringssykdommer som sølvskurv, blæreskurv, svartskurv, fusarium- og foma-råte i potet og klosopp, gråskimmel, hvitflekk og tuppråte i gulrot. Det er potentielt store verditap for både produsenter og pakkerier. Derfor vil mindre svinn og bedre kvalitet ut fra lager vil gi en direkte verdiskaping for disse.
Fagforum Potet
Landskap IMG 2957 Foto Einar Strand
⋅ Økonomi

Jordleiepriser 2021

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite). Årets jordleieundersøkelse viser at prisene på jordleie har falt for alle utleieformål. Svarprosenten er høyere i år enn i fjor, noe som gir et mer presist resultat.
Fagforum Korn
Potetnytt 7 nr 3
Medlem
⋅ Potet

Vanning i seine sorter

Hvor ofte må man vanne på tørkesvak jord? Hva gjør overskudd av regn i en tidlig fase med åkeren?
NLR Agder
Potetnytt 7 r 2
Medlem
⋅ Potet

Plantevernstrategi i seine sorter

Selv om funn av tørråte ikke er gjort i området, så kan det, når tilveksten i de sist satte åkrene er kraftig være fornuftig å starte den forebyggende behandlinga selv om det ikke er full radlukking.
NLR Agder
LF potet sproyting uv lys dekking kvalitet
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Lavavdriftsdyser til ugras og soppsprøyting i potet

Hardi Minidrift Duo og Lechler IDKT ved 1,5 bar trykk gir kraftig reduksjon i avdrift i vind, er godkjent til 90 % avstandsreduksjon mot vann samtidig som de gir godt sprøyteresultat både mot smått, nyspirt ugras og med jordvirkende ugrasmidler. De ovenfor nevnte dyser pluss dysa Teejet AITTJ60 gir ok tørråtesprøyting og 50 % avstandsreduksjon ved anbefalt tørråtesprøyting 3 bar trykk ved 5 km pr time.
NLR Agder
GS Hosting av Okologisk Nansen Larsen Lyngdal
⋅ Potet

Økologisk potet til skrelling på Agder

Nansen, Evolution og Alizee gav best totalavling. Ekstra tilførsel av kalium gav ingen meravling, men reduserte tørrstoff nivået med 0,3%.
NLR Agder
K Jolmark sept 1029 IBS
⋅ Potet

Biologisk regulering av kjølmark

Biologisk regulering med insektspatogen sopp viser lovende resultater. Nytt av 2020 var et nytt norsk isiolat av (M. brunneum). Dette middelet reduserte kjølmarkskaden opp mot 27%.
NLR Agder
1 2 3 4 5 ... 10