Rodt tidligfelt 2022
Medlem
⋅ Potet

Forsøk med røde, tidlige potetsorter i Østfoldområdet

Evolution og Monte Carlo er nye, røde tidligsorter som i 2022 er sammenlignet med Rutt. Rutt har vært den vanligste røde tidligsorten, men med økende grad av rust, råte, skurv og andre kvalitetsfeil er det behov for alternative sorter. I dette forsøket var Evolution tidligst, og ga høyest avling.
NLR Øst
Folva
Medlem
⋅ Potet

Storskala utprøving med Acadian, Lebosol Potato Care og Lebosol Magnesium 400

I to Lady Claire-åkere og i en Folva-åker i Solør-Odal ble det denne sesongen prøvd ut et bladgjødslingsprogram fra tidlig vekst og utover i sesongen med Lebosol Potato Care og Lebosol Magnesium 400. Biostimulanten Acadian ble også tilført sammen med bladgjødsling ved noen tidspunkt, i tillegg til at den ble påført alene i drillen ved setting for to av dyrkerne.
NLR Øst
Lady Claire
Medlem
⋅ Potet

Tilpasset gjødsling til Lady Claire – nitrogen og fosforgjødsling

I sesongene 2019, 2020 og 2021 er det gjennomført forsøk med tilpasset gjødsling til sortene Innovator, Lady Claire, Nansen og Taurus, i regi av NIBIO Apelsvoll og i samarbeid med Yara. NLR Øst har hatt ansvar for gjennomføringen av Lady Claire-feltene på Maarud gård. Her er det prøvd ut gjødsling med 14 og 20 kg nitrogen, i kombinasjon med Opti-tart og Solatrel.
NLR Øst
Radlukking
Medlem
⋅ Potet

N-gjødsling til P03-19-21 og Kiebitz

Både i 2019 (kun P03-19-21), 2020 og 2021 ble det gjennomført nitrogen-forsøk for de potensielt nye chips-sortene P03-19-21 og Kiebitz ved Maarud gård. Sortene er prøvd ut med ulike N-nivåer fra 0 til 25 kg for sesongen 2021, for å måle avlingsrespons.
NLR Øst
Poteter og flytende juletradisjoner. Foto: Siri Josefine Mo, NLR
⋅ Marked

Flytende norsk tradisjon

Potet er en veldig vanlig ingrediens i norske hjem, både i fast og flytende form!
Fagforum Potet
20220803 180006
⋅ Potet

Vekstavslutning i potet

Vi anbefaler vekstavslutning i åkre som skal lagres fordi det gir poteter med riktig størrelse og bedre lagringskvalitet. Vekstavslutning kan utføres enten mekanisk med risknuser eller kjemisk med midlene Gozai og Spotlight Plus. De beste lavavdriftsdy-sene gir god virkning med riktig sprøyteteknikk. Best resultat oppnås når det sprøytes en solskinnsdag på potetplanter som har startet naturlig avmodning.
NLR Agder
Ny fin potet
⋅ Klima

Klimavennleg potetdyrking i Lærdal

Hausten 2021 kom klimakalkulatoren for potet ut. Visste du forresten at potet er meir klimavennleg enn ris og pasta?
NLR Vest SA
IMG 1124
⋅ Vanning

Vanning til korn, potet og gras - når og hvor lønner det seg

Vanningsbehovet varierer fra år til år. Vannbehovet varierer gjennom se sesongen mellom kulturer og jordtyper. Kunnskap er viktig for å kunne prioritere vannet riktig og å oppnå lønnsomhet. Denne artikkelen oppsummerer de viktigste punktene fra NIBIO Rapport 7 (160). skrevet av Hugh Riley.
Fagforum Korn
6 nye vp sorter 2021
⋅ Sorter

Prøving av nye potetsorter

Hvert år gjennomføres en omfattende prøving av nye potetsorter. Norske foredlingslinjer prøves gjennom såkalt verdiprøving. Andre sorter prøves gjerne i samarbeid med ulike bransjeaktører. Her presenteres resultater fra en del av sortsprøvingen NIBIO hadde ansvar for i 2021. Artiklene er skrevet av Per Møllerhagen, Kristian Sæther og Robert Nybråten, og er tidligere publisert i Jord- og Plantekultur 2022.
Fagforum Potet
Honsehirse i potet IMG 6016
⋅ Plantehelse

Hvordan unngå spredning av farlige planteskadegjørere

Bekjemping av etablerte planteskadegjørere er tidkrevende og kostbart. Forebyggende og systematisk arbeid for å begrense spredningen av farlige skadegjørere kan spare næringa for store summer.
Fagforum Potet
Beising IMG 2385
⋅ Settepotet

Beising av settepotet

For matpotet blir utseende stadig viktigere. Forbrukeren ønsker pene poteter uten flasskader og skurv.
Fagforum Potet
1 2 3 4 5 ... 12