Voksne hageteger Foto N Trandem NIBIO Hentet fra Plantevernleksikonet
⋅ Potet

Tege i potet

Teger er sugende insekter og kan gjøre stor skade i potet ved tidlige angrep rett etter spiring.
Midt
Bladrulling pga sikade angrep
⋅ Skadedyr

Sikader i potet

Potetsikadene (både voksne og nymfer), suger plantesaft fra mange type planter, men i Norge er de hovedsakelig et skadedyr i potet på Østlandet. De voksne sikadene foretrekker de øvre bladene.
Østlandet
Potetblomst2 Camilla Bye
⋅ Potet

Potetsetting

Godt stell og vedlikehold av potetsetteren er en forutsetning for en effektiv våronn.
Østlandet
20180830 101022
⋅ Potet

Serenade ASO ved setting ga bedre skallkvalitet og mindre solanin

Gjennomsnittet av til sammen 147 forsøksfelt i perioden 2018-2022 i Nederland, viste positive effekter ved påføring av biostimulanten Serenade ASO (Bayer), i drillen ved setting. Middelet hjelper plantene å ta opp næring, spesielt kalsium og jern. Også motstandsdyktighet mot skadegjørere, og reduksjon av solanin er spennende resultater av forsøkene.
Østlandet
Forsok med ugrasmidler i tidligpotet
⋅ Potet

Ugrasbekjemping i potet

Ugras i potetåkeren reduserer potetavlinga fordi det blir konkurranse om vann, næring og plass. Allerede høsten før potetåret bør man sørge for at kveke og annet rotugras er under kontroll.
Sør
Foto: Kristin Sørensen, NLR
⋅ Potet

Få fortgang på snøtininga med ny åtekalk fra Franzefoss

Agri Åte er navnet på den nye, kullsvarte snøåtekalken som produseres av Franzefoss i Ballangen. Kalken kom på markedet i 2021, og denne våren tester NLR Nord Norge virkningen av ulike mengder i forsøk på snø i Målselv.
Nord
Settepotet
⋅ Potet

Husdyrgjødsel til potet

«Husdyrgjødsel kan brukes til potet, med noen forbehold. Tidligpotet trenger næringa så raskt at mineralgjødsel er bedre egnet, men seine potetsorter gjør seg godt nytte av mer langsomtvirkende næring i husdyrgjødsel. For å sikre en nøyaktig og balansert næringstilførsel anbefaler vi likevel kun moderate mengder husdyrgjødsel og alltid kombinere med mineralgjødsel.
Sør
Utlopere pa ung plante
⋅ Potet

Effekter av variabel gjødsling i potet ved spiring

I dette prosjektet ønsket vi å få svar på om variabel gjødsling ved spiring ville påvirke knollansettet (både mengde og tidspunkt), og hvordan jamnheten i åkeren ville være ved høsting. Vi ser at vi har hatt mindre økt avlingsrespons på høyeste gjødsling på den beste jorda, noe som taler for at en variabel gjødsling basert på f.eks. satellittkart kan jamne ut avlings-mengden.
Østlandet
Satelittmalinger Bilde 2
⋅ Potet

Variabel gjødsling i potet basert på satellittmålinger -21

Satellittbilder fra potetåkeren i tidspunkt fra tidligst radlukking og frem til blomstring gir et representativt bilde av åkeren. Satellittbilder fra tidligere potetår kan brukes til å planlegge gjødsling. Det er alltid viktig å gjøre visuell bedømmelse av vekstforholdene i tillegg til analyser og satellittbilder, særlig dersom det brukes satellittbilder fra tidligere år.
Østlandet
Husdyrgjodselspreding EHS
⋅ Gjødsling

Beste praksis ved bruk av organisk gjødsel

I en tid hvor andre innsatsfaktorer er blitt vesentlig dyrere er det viktig å utnytte husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på en best mulig måte, både økonomisk, agronomisk og i forhold til klimagassutslipp.
Sør
1 2 3 4 5 ... 12