Torrate pa Mandelpotet
⋅ Kjemisk plantevern

Tørråtestrategi 2023

En del kloner av EU43_A1 har utviklet resistens overfor mandipropamid, det virksomme stoffet i Revus, noe som sannsynligvis har hjulpet på utbredelsen.
Nord
20230126 153901
⋅ Potet

Setter presisjon i system - Bjørn tar i bruk kunnskap

Selv om det er liten aktivitet på jordet hos Bjørn Gjersøe på Gjersøe gård i Råde i Viken, er aktiviteten i toppetasjen desto større. Bjørn forbereder seg nå til ny sesong, og planlegger å ta i bruk ytterligere presisjonsteknologi i drifta.
Østlandet
20220704 085601
⋅ Potet

Ny tørråte funnet i Norge – EU43_A1

I august ble det meldt fra dansk landbruksrådgivning, at det ikke var virkning av sprøyting med Revus i flere forsøksfelt med tørråte i Arnborg i Danmark. Danske dyrkere ble anbefalt å ikke bruke Revus i felt med tørråtesmitte resten av sesongen, før det var klarhet i situasjonen.
Østlandet
Chips
⋅ Potet

Forsøk med halvseine sorter til chips i 2021

I 2021 var 14 sorter med i utprøvingen av nye halvseine sorter til chips, inkludert målesortene Lady Claire, Bruse og Saturna. Ved siden av nummersorter fra Graminor, er tyske Kiebitz med i forsøket. Alle de nye klonene fra Graminor gjorde det spesielt godt avlingsmessig i disse forsøkene.
Østlandet
20210913 090251
⋅ Potet

Forsøk med halvseine sorter i 2021

I 2021 ble to nye sorter godkjent etter verdiprøving, konsumsorten Birkeland og chips-sorten Knallfiffi. Gullflaks, en chips-sort, ble også godkjent våren 2021 til tross for at den ble ferdig utprøvd i 2015. I verdiprøvingen er 6 nye nummersorter tatt inn og i alt ble 11 sorter prøvd ut, i tillegg til målesortene Asterix og Lady Claire.
Østlandet
Klimakalkulator modellbilde
⋅ Klima

Modellen bak Klimakalkulatoren

Dette er artikkelen for deg som vil nerde litt ekstra på Klimakalkulatoren. HolosNor heter modellen som er programmert inn bak diagrammene og tallene du ser i kalkulatoren.
Østlandet
Ris pasta og potet
⋅ Klima

Klimakalkulator for potet

Potet er blant de mest bærekraftige produksjonene. Den kan dyrkes nesten overalt, gir høy avling, og alle delene av poteten kan utnyttes slik at matsvinnet blir lite. Dette gir et lavt klimaavtrykk sammenlignet med andre matvarer. Likevel er det mulig å gjøre forbedringer.
Østlandet
Figur3
⋅ Potet

Vekstavslutning på frodig potetris 2021

Sprøyting kl 10 ga raskere nedsviing av riset enn kl 17 på dagen. Behandling med 1/1 Mizuki etterfulgt av 1/2 Mizuki i blanding med 1/1 Spotlight Plus virker bedre enn 1/2 Mizuki etterfulgt av 1/1 Mizuki.
Østlandet
B Ilde1
⋅ Potet

Utprøving av Quantis i potet i 2021

Flere gangers behandling med Quantis ser ut til å ha gitt litt flere knoller per plante. Siden potetsetting ble sen i 2021 og vi dermed fikk litt kort veksttid, har dette ført til flere små knoller og ingen avlingsøkning.
Østlandet
Bilde1
⋅ Potet

Bruk av satellittbilder til variabel gjødsling i potet 2021

Satellittbilder og biomassekart fra CropSAT kan brukes til variabel gjødsling i potet. Bilde fra tidligere kornår og inneværende potetår kan brukes, men gjødselstrategien kan variere. Satellittbildene må alltid vurderes opp mot faktiske forhold.
Østlandet
1 ... 3 4 5 ... 12