Potetaker
⋅ Sorter

Fakta om potetsorter

Fakta om potetsorter og deres resistensegenskaper.
Fagforum Potet
Nlr 48381186393
⋅ Plantevern

Sprøyting nær overflatevann

Det generelle avstandskravet til overflatevann er 3 meter fra der sprøytedusjen slutter til vannkanten. Siden noen plantevernmidler kan være skadelige for vannlevende organismer er det opplyst om lengere avstand til vann på etikettene, 5, 10, 20 eller 30 meter.
NLR
Kalmoll pa blad Hilde Olsen NLR Ost
⋅ Plantehelse

Unngå utvikling av resistens

Resistensstrategier er avgjørende for å beholde effektiviteten til plantevernmidlene i fremtiden. En god sprøytestrategi er å veksle mellom produkter som har ulike virkemekanismer mot skadegjørerne.
NLR
CRISPR Fig 3 Komoponenter av CRISPR Cas
⋅ Potet

Kan vi lage virusfri settepoteter med hjelp fra CRISPR?

De to siste årene er det utviklet en prototype av CRISPR-basert metode for å påvise virus i planter. Metoden er en tilpasning av fremgangsmåten som brukes for å påvise virus hos mennesker.
Fagforum Potet
Potetfelt Colomba 2021 i Sogne S Lei
Medlem
⋅ Potet

Settepotetstørrelse og setteavstand Colomba

Colomba er ansett for å være en tidligsort. Setteavstand kan gjerne være 30-40 cm. Settepotetstørrelsen har mindre betydning for avlingsverdien. Colomba har meget høyt avlingspotensiale, men litt lavt tørrstoff.
NLR Agder
Duk felt Nansen dekt 27mai tatt av 8juli2019 20
⋅ Økologisk

Tidligere økopotet – bruk duk!

For å få fram tidligst mulig økopotet, kan dekking med fiberduk fra setting og fram til potetriset er ca 25 cm høgt være et effektivt tiltak. Lar du duken ligge på for lenge kan enkelte sorter imidlertid ta stor skade. Lysgroing må sjølsagt også utføres, samt at duken tas av for ugrasregulering.
Fagforum Potet
Potetaker var S Le
Medlem
⋅ Potet

Sortsforsøk seine sorter

Det er flere nye norske nummersorter i årets forsøk med forskjellige bruksområder, men det er for tidlig å si om noen av de er aktuelle for godkjenning på norsk sortsliste.
NLR Agder
Potet under fiberduk foto sigbjorn leidal
Medlem
⋅ Potet

Sortsforsøk tidlige sorter

Den nye sorten G06-1033 har også i år en stor andel småpoteter ved tidlig høsting. Hassel gir best avling, men har litt lavt tørrstoff.
NLR Agder
Torrate pa stengel Potet 043 Borghild Glorvigen
⋅ Potet

Tøffere tørråtekamp med ny type

Potettørråte er den viktigste sjukdommen i potet i Norge. Sjukdommen kan gi total avlingssvikt og store økonomiske konsekvenser. Med ny og mer aggressiv tørråtetype, EU41-A2, kreves det enda mer påpasselighet.
Fagforum Potet
Skallkvalitet DSC 0054 ELM
⋅ Kvalitet

Hva betyr lengden på veksttida for skallkvaliteten?

Potetenes utseende er blitt stadig viktigere for å konkurrere med importerte matpoteter. Men hvordan påvirkes skallkvaliteten av settetid og vekstavslutningsstrategi?
Fagforum Potet
Utvaskin i potet foto sigbjorn
Medlem
⋅ Potet

Utvasking – behov for tilleggsgjødsling

Ved mye nedbør er det ikke til å unngå at det blir utvasking av næringsstoff i potetåkeren. Mange forhold spiller inn på om det er behov for å tilleggsgjødsle og når det bør gjøres.
NLR Agder
Torrateflekk pa potetblad foto sigbjorn
Medlem
⋅ Potet

Tørråtebekjemping i tidligpotet under duk

Det har vært tørråtevær under fiberduken den siste tida, og nå er det vanskelig å komme utpå åkrene på grunn av gjennomblaut jord. Vi har ikke sett tørråte i vårt område enda, men fra Sør-Sverige rapporteres om angrep. Så snart det er praktisk mulig vil vi derfor anbefale at alle «dukpoteter» behandles mot tørråte.
NLR Agder
Oko friterte poteter IMG 6772 Kari Bysveen
⋅ Økologisk

Økopotet til fritering

Med rett valg av sort og dyrkingsteknikk kan vi produsere økopotet til fritering av rett kvalitet. Lysgroing må til for å få store nok knoller, og sortene må være sterke mot tørråte.
Fagforum Potet
Avfallshaug potet 070611 049
⋅ Potet

Reduser smittekildene for tørråte

Poteter i en jordhaug fra sorteringa sist vinter og åkre med ugraspotet fra i fjor, er smittekilder for tørråtesoppen. Slike smittekilder bør unngås.
Fagforum Potet
Flere Sorter E Floystad
⋅ Sorter

Gamle Potetsorter

Flere av de gamle potetsortene har blitt tatt vare på i kjøkkenhager og småskalaproduksjon, og noen blir fortsatt dyrket i stor målestokk. Ringerikspotet, Gulløye og Mandelpotet har fått et oppsving i produksjonen de seinere åra. I dag samles og oppbevares de gamle sortene av NordGen (tidl. Nordisk Genbank).
Fagforum Potet
1 ... 3 4 5 ... 10