Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
Okofelt sorter
⋅ Sorter

Potetsorter til økologisk dyrking

Det stilles ekstra store krav til sorter som skal dyrkes som økologiske matpoteter. Denne artikkelen presenterer utvalgte resultater for avling og kvalitet for de undersøkte sortene.
Fagforum Potet
210503 beising med vannkanne biostimulanter
Medlem
⋅ Potet

Biostimulanter – stressmestring for poteter

I skjæringspunktet mellom plantevern og plantenæring finnes biostimulanter i stadig flere varianter på markedet. NLR har testet noen av typene i potet, og sett positiv effekt på enkelte sorter og vekstforhold.
NLR Øst
2 Erik Stensbol Foto Kjell R Hermansen
Medlem
⋅ Presisjonsdyrking

Nitratprøver for økt kontroll i potetåkeren

Ingen potetsort har nøyaktig samme gjødselbehov. Sesongene varierer, gjødselprisene øker og miljø og klima må i fokus. Alt dette i kombinasjon, gjør at det stadig melder seg behov for presisjonsverktøy for mer tilpasset gjødsling. Heldigvis finnes det verktøy i dag – og flere vil det trolig bli i fremtiden. Erik Stensbøl er allerede godt i gang med å høste erfaringer.
NLR Øst
Knuste delikatessepoteter med parmesan FG 07263 Foto Synove Dreyer
⋅ Sorter

Ta en potet til julematen!

Tradisjonen tro velger de fleste nordmenn fortsatt poteter til julematen. Men – hvilken potetsort velger vi?
Fagforum Potet
KS 020418 settepotet Fonn Holand til lysgroing
Medlem
⋅ Potet

Settepotettilgangen for vekstsesongen 2022

Settepotetforretningene melder om gode avlinger i år, men noen partier med mye virus fører til at det blir manko på noen sorter.
NLR Nord Norge
Eksempel pa chipsfarger
⋅ Sorter

Prøving av chipssorter

Norge har sin egen uttesting av utenlandske og norske potetsorter spesielt for chipsproduksjon
Fagforum Potet
20180628 ide
Medlem
⋅ Grønnsaker

Kompost i vekstskifte

Flerårig forsøk med tilførsel av kompost på arealer med potet og grønnsaker viser tendenser til positiv effekt på både avling og jordhelse.
NLR Øst
VA2020 220920 oversikt 2
Medlem
⋅ Vekstregulering

Vekstavslutning i potet uten Reglone

Da det ble kjent at 2019 ble siste sesong for bruk av Reglone, satte NLR i gang storskala utprøving av alternative midler og risdrepingsmetoder. I 2020 ble utprøvingen forlenget, med nye midler og strategier. Tall og resultater fra forsøk i Solør (ved Camilla Bye), samt gjennomsnitt på landsbasis (utregninger ved Siri Abrahamsen, NLR Viken).
NLR Øst
Potet under duk i Rygge 19mai 2021
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemping av svartsøtvier i potet under plast/fiberduk i 2020

Svartsøtvier er et økende problem i potet. Dersom det ikke innvilges minor use for bruk av Centium for dyrking under plast/fiberduk i 2021 er det et stort behov for nye midler. Effekten av Boxer var god på svartsøtvier og ga en reduksjon i dekning av denne, mens den ikke reduserte antallet søtvierplanter. Boxer i kombinasjon med Sencor eller Fenix ga også god virkning på andre arter som linbendel og meldestokk.
NLR Øst
Rod potetblomst
Medlem
⋅ Potet

Utprøving av Quantis i potet 2020

I et demonstrasjonsfelt med Oleva ga tre behandlinger med biostimulanten Quantis en større avlingsandel over 55 mm uten at dette ga effekt på total avling pr daa. Leddet behandlet med Quantis hadde også høyere tørrstoff og lavere fargeindeks. Utprøving ble gjennomført etter ønske fra Syngenta.
NLR Øst
1 ... 3 4 5 ... 12