B Ilde1
⋅ Potet

Utprøving av Quantis i potet i 2021

Flere gangers behandling med Quantis ser ut til å ha gitt litt flere knoller per plante. Siden potetsetting ble sen i 2021 og vi dermed fikk litt kort veksttid, har dette ført til flere små knoller og ingen avlingsøkning.
Østlandet
Bilde1
⋅ Potet

Bruk av satellittbilder til variabel gjødsling i potet 2021

Satellittbilder og biomassekart fra CropSAT kan brukes til variabel gjødsling i potet. Bilde fra tidligere kornår og inneværende potetår kan brukes, men gjødselstrategien kan variere. Satellittbildene må alltid vurderes opp mot faktiske forhold.
Østlandet
Figur3
⋅ Potet

Økt utnytting av tilført N i Innovator 2021

Lik avling ved å fordele nitrogenmengden med mindre ved setting og mer ved spiring og hypping, som ved tradisjonell gjødsling med samme nitrogenmengde.
Østlandet
20220825 103031
⋅ Potet

Når skal vi vekstavslutte?

Det kan være vanskelig å vite når en skal starte vekstavslutningen, spesielt med de nye midlene som bruker lenger tid på å få effekt. Her er generell anbefaling, basert på graveprøver og bruk av Reglone tidligere år
Østlandet
Potet med virus
⋅ Potet

Virus, lus og eget oppformert frø

Vi observerer mye virus i år, gjerne i eget oppformert før fra i fjor. Dette har trolig sammenheng med at det ble varslet mye lus i fjor og at disse har rukket å spre virusene.
Østlandet
Vanning av potet
⋅ Potet

Strategi for småpotetdyrking

Mange spør seg hva som skal gjøres annerledes ved småpotetdyrking enn ved vanlig matpotetdyrking.
Østlandet
Radlukking
⋅ Potet

Småpotet: Hvordan påvirke knollansettet?

Salget av småpoteter fortsetter å vokse, og flere dyrkere skal derfor sette i gang spesialproduksjon av småpoteter. Et fokus denne dyrkergruppa har - og som er aktuelt for flere enn småpotetdyrkerne - er å øke knollansettet.
Østlandet
Bilde2
⋅ Potet

Rapport: Mer bærekraftig gjødsling av potet 2022

Vil vi oppnå bedre utnytting av tilført nitrogengjødsling og dermed et lavere behov for nitrogen ved totalt å endre på gjødslingsstrategien om våren?
Østlandet
Bilde1
⋅ Potet

Fangvekster sådd i potetåker

Formålet med «prøving av fangvekster i potetåker» var å se hvordan ulike fangvekster sådd i en etablert potetåker vil utvikle seg i et normalt norsk driftsopplegg med potet.
Østlandet
Potet under plast i Rygge 19mai 2021
⋅ Potet

N-gjødsling til Colomba 2019-2021

Colomba har på kort tid blitt en hovedsort i tidligproduksjonen på Østlandet. Den har godt knollansett og en jevn, fin overflate med lav utsorteringsgrad. Resultatene fra tre års forsøk viser at den bør gjødsles middels sterkt, noe som vil si 15-16 kg N, eller 13-14 kg N om man vet den skal høstes tidlig.
Østlandet
20200903 potetaker Mysen
⋅ Plantevern

Utprøving av Attracap mot kjølmark i potet 2019-2022

En modifisert utgave av granulatet Attracap med norsk soppisolat viste i 2020 bedre effekt, opp mot 27 % reduksjon av kjølmarkskade, enn den originale ATTRACAP® som ga gjennomsnittlig 6 % skadereduksjon, under norske forhold. Resultatene fra 2021 viste samme tendens som i 2020. Prosjektet er ferdig i år og rapporten vil bli publisert når den er ferdig.
Østlandet
Bilde6
⋅ Potet

Fangvekster på vendeteigen til potetåker

Formålet med demofeltet «fangvekster på vendeteig» var å vise/demonstrere hvordan ulike vekster ter seg på vendeteigen i en potetåker.
Østlandet
1 ... 4 5 6 ... 12