Graminor inviterer til åpen Potetdag på Graminor onsdag 17. august.

Programmet starter kl 13.00:

  • Åpning, kaffe og velkommen.
  • Innledning fra Danespo – Internasjonal potetaktør med foredling for nordiske forhold. Fokus på endringer i potetmarkedet og markedssegmenter, foredling og nye potetsorter.
  • Innledning fra The Potato Company (TPC) fra Nederland, med spesielt fokus på sortene Monte Carlo og Toronto, og PCN-resistens.
  • Sortsvisning av og gjennomgang av sorter til mat/skrelling/chips/pommes frites. “Release Party” for nye Graminor sorter.

Potetdagen avsluttes med servering av mat og potetmingling fra ca. kl. 16.00.

Påmelding innen fredag 12. august til hans.arne.krogsti@graminor.no.

Husk rent skotøy!

Velkommen til Graminor og en dag med mye sortsprat om potet.

Med hilsen Muath Alsheikh, Anja Haneberg Hans Arne Krogsti

Vi anbefaler at dere deltar på Potato Scandinavia den 18 august i forlengelse av vår Åpen Potetdag. Graminor er tilstede her med stands og forsøksfelt. Her vil det blant annet være gjødslingsfelt med Undset og Birkeland, visningsfelt med en rekke sorter i tillegg til mye annet som skjer under dette arrangementet.