Mattilsynet forteller hva produsenter bør være forberedt på:

Vi skal kontrollere at primærprodusenter av vegetabiler følger kravene i plantevernmiddelforskriften. Det kommer særlig til å være fokus på:

  • at de som sprøyter har gyldig autorisasjonsbevis
  • riktig bruk av plantevernmidler ihht etikett
  • plikten til å redusere risikoen for vannforurensning
  • funksjonstest av spredeutstyr
  • journalføring – spesielt tiltak utført for å redusere risiko for vannforurensning samt ordinær sprøytejournal
  • avhending av utgåtte preparater
Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?
Hele landetHele 2023Primærprodusenter
av vegetabiler
Etterlevelse av plantevernmiddelregelverket

Alle må være forberedt på tilsyn

Mattilsynet har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle primærprodusenter med beliggenhet nær drikkevannskilder. Alle må allikevel ha dokumentasjonen i orden og være forberedt på å få tilsyn. Alle som benytter plantevernmidler, skal til enhver tid oppfylle plantevernmiddelregelverket i sin helhet.

Ta kontakt med din NLR-rådgiver hvis du trenger bistand i å sjekke om plantevernlageret ditt kun består av godkjente midler.

Mattilsynet har arrangert veiledningsmøter der de gikk gjennom kravene i plantevernmiddelforskriften som gjelder primærprodusenter av vegetabilier i nærheten av vann, mars 2023.