Jorda begynner å lysne i toppen, og det er fristende å starte våronna.

Jorda tørker fra overflata, og dersom bare de øverste cm er lagelig, greier dette sjølsagt ikke å bære dagens tunge ekvipasjer.

Store pakkeskader

Såler er et resultat av at jorda er komprimert av krefter ovenfra – som oftest tungt utstyr på for fuktig jord, samt vertikale krefter som når du flytter på jord med jordarbeidingsredskap, eller et hjul som alltid skyver litt jord foran seg, før det synker ned. Pakka jord over ca 25 cm, kan du løse med plog og djupharv. Strukturskader under 30 cm begynner å bli langvarige, og kan i beste fall løses med planterøttene, tele og tålmodighet. Dessverre funker ikke telen like mye på alle jordarter, og tålmodigheten undertrykkes raskt av travelheten. Pakkskader under 50 cm må anses som varige. NLR Innlandet sitt nylig avslutta prosjekt «Jordstruktur på ulike jordarter i ulike produksjoner» viste at mye jord i Innlandet har til dels store pakkskader.

Kamuflerte pakkeskader

Siden vi har hatt noenlunde grei tilgang på mineralgjødsel og plantevernmidler, har vi i Norge kanskje ikke sett de store avlingsnedgangene grunnet jordpakking. Verdensbildet har plutselig blitt et anna, og vi merker at dette ikke gjelder lengre. Norsk jordvern og produksjon må derfor strykes. Forsøkene til Nibio v/Till Seehusen mfl. viser at det ikke finnes raske og effektive løsninger for å løse pakka jord, så derfor å det viktigere enn noen gang å ta med deg spaden og sjekke lagelighetsforholda før våronna starter. Dette gjelder alle produksjoner, også – eller kanskje spesielt – der du skal drive redusert jordarbeiding!

Varierer

Rådene vi gir vil alltid være generelle. Når jorda er lagelig – er ikke så lett å svare på som hvor mye du skal sprøyte eller gjødsle med. Det er alltid noen som opplever at jorda oppfører seg annerledes, og at om de skal vente så lenge som vi mener, hadde de aldri fått gjort noe. Bølger landskapet seg vet jo at vannforholda også varierer. I et tilsynelatende flatt landskap, kan berggrunn og vannårer gjøre at fuktighetsforholda varierer. Kanskje er det ei vannåre som presses opp, som gjør at det aldri stopper å renne i grøfterøra, kanskje er det mye overvann fra skogen ovenfor, osv. Det aller viktigste er at man sparer den beste jorda for kjøreskader – den jorda som produserer mest må vi spare!

Mer vanlig med pakkeskader i djupere jordlag

Pakkskader i jorda, også i djupere jordlag er mer vanlig enn vi trur, og kjøring på for våt jord er hovedårsaken. Når stor hard klump dras opp med ulike maskiner er dette et tegn på det. Graver vi litt djupere, se vi platestruktur lengre nedover. Ulike modeller av jordarbeidingsredskap har fått navn som Agressiv, Cross board – Killkross osv, som skal knuse hard klump. Hadde jorda vært i orden hadde vi ikke trengt disse.


Når er jorda laglig?

Vi gir deg noen generelle råd

Vurder om di jord er klar for jordarbeiding

Gjelder for moreneleirjord.

For vått!

Skjermbilde 2022 04 13 kl 05 12 46

Ikke enda!

Skjermbilde 2022 04 13 kl 05 13 20

Kjør!

Skjermbilde 2022 04 13 kl 05 13 03
Laglighetsfigur kari

Hvordan vet du når jorda di er laglig for jordarbeiding?

Se artikkelforfatteren demonstrere hvordan du kan sjekke om egen jord er laglig.