Artikkelen ble første gang publisert i Jord og plantekultur 2019. NIBIO BOK Vol. 5 Nr. 1


Effektene av tørkesommeren 2018 på avlingsnivået hos korn, potet og gras, sett i forhold til nivået uten vannmangel, ble beregnet ved hjelp av en modell basert på tidligere norske vanningsforsøk. Utslagene av tørken varierte både mellom distrikt og med jordas lagringskapasitet for plantenyttbart vann.

På den mest tørkesvake jorda var korn- og potetavlingene uten vanning på Sør-Østlandet ofte bare <20 % av nivået uten vannmangel, mens de på den mest tørkesterke jorda var om lag 50 %. Tilsvarende tall for gras lå omkring 40-50 % på den mest tørkesvake jorda og 60-70% på den mest tørkesterke.

Beregninger utført med ulike vanningsmengder tydet på at det var vanskelig å oppnå fullt avlingsnivå, spesielt på tørkesvak jord, selv ved hyppig vanning. På middels tørkesterk jord ga fire vanninger ca. 70-80 % avlingsnivå.

Les artikkelen.