Forsøk med Boxer i blanding med andre ugrasmidler til potet under plastdekke ble prøvd i tre felt (NLR Øst, NLR Viken, NLR Agder) i 2019. Forsøkene ble finansiert av Grøntsatsingsmidler fra NLR med Nibio Plantehelse som aktiv samarbeidspartner.

Problemstilling

Svartsøtvier er et sterkt økende problem i potet og grønsaker i Vestfold. I tidligpotet sees ofte stort antall relativt store planter ved plastavtak om en ikke har hatt Centium med i blandingen før plastlegging. Vi har erfaring med at Centium (i blanding med Fenix og Sencor) har effekt på svartsøtvier som spirer tidlig og ville blitt stor før plastavtak, mens frø som spirer de siste ukene før plastavtak overlever. Disse plantene er normalt lett å ta ved hypping.

Bilde t.h.: svartsøtvier. Foto: Siri Abrahamsen

Svartsotvier Foto Siri Abrahamsen

Boxer ble prøvd mot hønsehirse under fiberduk/plast i 2018, og i et av feltene viste middelet noe effekt mot svartsøtvier. Siden Centium før plastlegging ikke er lovlig i henhold til ny etikett fra FMC ville vi undersøke nærmere hvordan Boxer sammen med andre ugrasmidler klarte å bekjempe svartsøtvier under plast. I prøvinga ble det brukt flytende Sencor 600SC siden WG-formuleringa ikke produseres mer.

Vanlig ugrasbekjemping på areal med svartsøtvier er "trippelblanding" Sencor+Fenix+Centium. Denne sammenlignes i dette forsøket med Boxer i to- eller tre-blanding med Fenix, Sencor og Centium (se tabellen neste side).

Boxer er et ugrasmiddel mot tunrapp, knereverumpe, markrapp, vassarve, klengemaure, rødtvetann og svartsøtvier m.fl.

Feltet i NLR Viken

Forsøket ble lagt i en åker hvor det var observert en del svartsøtvier i gulrota i 2018. Forsøkssprøyting ble utført 29. mars – 1-2 timer etter potetene var satt. Dette er en lett sandjord som tørka fort opp i sola. Potetene var ikke lysgrodd. Spiring skjedde i begynnelsen av mai og frosten omkring 6. mai ga litt frostskader på bladene. Plasten ble fjernet 12. mai og deretter ble åkeren dekket med fiberduk fram til 1. juni.

I feltet ble det ekstremt mye ugras – nesten 50 % dekning av ugras der det ikke var sprøytet – 550 ugrasplanter/ kvm. Vindelslirekne dominerte i tillegg til meldestokk og linbendel (se figur og tabell under). Siden det var så mye ugras som spirte tidlig ble det omtrent ikke svartsøtvier (er i gruppen "andre"). Vi ser at der det var mye meldestokk var det mindre plass til vindelslirekne.

Sproyting mot ugras i potet for plastlegging

Effekten på meldestokk var best der Fenix og Boxer var i blandingen. Ingen av behandlingene tok knekken på vindelslirekne, men minst var det der det ble sprøytet med en blanding av Fenix, Centium og Boxer.

Avlingen ble størst der en fikk bekjempet ugraset best og det var med blandingen Fenix og Boxer eller de samme midlene med ekstra tilsetning med Centium. Ingen av blandingene ga skader på potetriset.

Viken 2019

Antall ugras/m2

Ved høsting

Behandlinger

Dose/daa

Sum

Meldestokk

Vindel slirekne

Ugras dekn%

Avling

kg/daa

Usprøyta

549

150

261

24

1285

Fenix+Sencor+Centium

60+8+12,5ml

565

20

499

16

2228

Fenix+Boxer

100+150ml

280

11

238

9

3243

Fenix+Sencor+Boxer

60+8+100ml

379

9

352

13

3016

Sencor+Boxer

15+150ml

406

42

352

14

2677

Fenix+Centium+Boxer

60+12,5+100ml

170

15

117

9

3392

Nlr 59800761185
Svartsøtvier og hønsehirse er økende problemugras i Vestfold. Foto: Siri Abrahamsen

Sammendrag 3 felt

Samme forsøk ble gjennomført i Østfold og i Agder og resultater over dekningsgrad av ugras i snitt fra tre felt er vist i figuren under. Alle behandlinger der Boxer er med i blandingen har hatt effekt mot svartsøtvier, og bedre enn blandingen med Centium, Sencor og Fenix. Best total ugraseffekt ser det ut vi har fått med Fenix, Centium og Boxer.

Sproyting mot ugras i potet for plastlegging 3 felt

I tabellen under vises antall ugras per kvadratmeter. Dette er en fysisk telling, mens dekningsgrad er en vurdering. Ofte kan et middel ha en effekt på ugraset uten at det er drept, det er mindre i størrelse og det samme skjer når ugras spirer seint. Vi ser at ingen av blandingene tar knekken på antall svartsøtvier, men som figuren over viser er de mindre dominerende i blandingene med Boxer. Tabellen viser at Fenix er god mot meldestokk og Sencor er god mot linbendel.

Sammendrag 3 felt

Antall ugras/m2

Behandlinger

Dose/daa

Sum

Svart søtvier

Meldestokk

Vindel slirekne

Lin

bendel

Usprøyta

416

91

86

261

254

Fenix+Sencor+Centium

60+8+12,5ml

333

162

10

499

71

Fenix+Boxer

100+150ml

208

46

4

238

76

Fenix+Sencor+Boxer

60+8+100ml

233

103

4

352

23

Sencor+Boxer

15+150ml

220

86

20

352

23

Fenix+Centium+Boxer

60+12,5+100ml

191

98

5

117

84