Ideelt sett bør innhøsting ikke foretas når forholdene er så fuktige at lenticellene har vrengt ut potetkjøttet (synlige som små, hvite sukkerbiter), da potene er mer utsatt for inntrengning av råteorganismer. Åkre som står i grønt ris flytter mye vann ut av jorda når vekstforholdene er gode, og vil tørke betydelig raskere enn svidd/knust åker. Grønt ris vil også ha en viss beskyttende effekt ovenfor sykdom.

Det er viktig å vurdere om høsting skal gjennomføres på områder der potetene har stått under vann. Generelt vil flere poteter overleve når vannet er i bevegelse, temperaturen er lav, og plantene har grønt ris som ikke er dekket. Etter 2 dager under vann begynner imidlertid lenticellene å bli skadet, og potetene blir mer utsatt for råteinntrengning. Klare grenser bør settes i åkeren for hva som bør ekskluderes fra innhøsting, med spesiell tanke på fordypninger og lokale forhold. Ta graveprøver der du er usikker, og hold høstede poteter fra disse områdene godt adskilt og merket på lager! Husk også å inkludere områder som ikke skal høstes i tørråtesprøytingen, og ta kontakt med kommunen for å dokumentere avlingstapet hvis det skulle være behov for erstatningskrav, før eventuell harving.

Det er avgjørende å håndtere potetene skånsomt under innhøsting, da høsteskader kan bli inngangsporter for ulike lagersykdommer. Vær oppmerksom på at knoller som har lavere temperatur, tåler mindre mekanisk belastning. Under selve høstingen er det viktig å kjøre forsiktig for å unngå klemskader på potetene. Framdriftshastigheten på 1. beltet bør være lik kjørehastigheten, noe som sikrer minst mulig skader på potetene. Skjæret bør gå så grunt som mulig, men samtidig få med nok jord til at det dekker minst ¾ av 1. belte. Videre er justering og forsiktig bruk av maskinens deler, som rulleskjær, ristrekkere og rullesorteringsmekanismer viktig. Ved tømming fra tank til kasse bør fallhøyden minimeres så mye som mulig, helst under 30 cm. Bruk falldemping og tøm i en jevn strøm. Støt og andre dype sår er vanskeligere å sårhele enn enkle snitt og flassing. Rengjør maskinen for tørket jorda, da dette kan gi økt flasskader.

Ratene poteter etter flom
Noen steder er alle potetene under riset råtne, mens andre steder er det kanskje bare de knollene som ligger dypest i raden. Foto: Camilla J. Eng

Tips ved innhøsting:

  • Rask nedvisning.
  • Opptak under tørre forhold så snart knollene er skallfaste.
  • Opptak ved jordtemperatur over 8 grader.
  • Unngå mekaniske skader som gir inngangsport for smitte. Still opptakeren riktig og unngå fall over 30 cm.
  • Høst egne settepoteter først, eller rengjør opptakeren godt først for å begrense smitterisikoen.
  • God opptørking og sårheling.
  • Rengjøring av lager og kasser.
  • Beising av settepoteter med Diabolo eller Maxim ved innlagring, dersom det er risiko for utvikling av skurv eller råte. Obs på fare for rask utvikling av bløtråte dersom potetene har sår og ikke blir tørket raskt og godt opp etter beising, før lagring.