Dekk, kjeder og smørepunkter

Kontroller dekktrykket. Sjekk dekkene for skade og slitasje.

Kontroller om det er slark på kjeder. For mye slark fører til unødvendig slitasje på kjeder og tannhjul. Om det ikke er mulig å stramme opp slarket må kjedet forkortes. Husk å sjekke skjøtene på kjedene.

Smør aktuelle punkter i henhold til intervall. Bevegelige deler som skjær, må gå tilstrekkelig lett nok rundt, og ikke ha for mye slark i hjullager. Skift ut slitedeler på setteren før de gjør en for dårlig jobb og/eller godset under tar skade.

Settedybde

Målet er at potetene skal settes på den dybden og setteavstanden man ønsker og har stilt inn setteren på. En tommelfingerregel er at poteten bør settes 3-5 cm under flatt land. Riktig dybde avhenger av jordtype, sortens voksemåte og om fårene blir dratt ned etter setting eller ikke.

Setteavstand

For å sikre rett avstand mellom settepotetene er det ofte et jern som lager en skrå fure rett før nedslippet av settepoteten. Dette sporet gjør at den bevegelsesenergien potetene har i det de faller ut av setteren stopper, og potetene blir liggende med riktig avstand. Høyden på dette jernet må justeres slik at den lager tilstrekkelig spor. Om det ikke er noe justering kan det være nødvendig å sveise på noe metall. Uten sporet i jorda kan potetene rulle nede i radene og få ujevn setteavstand. Setteavstand varierer med sort, bruksområde og størrelsen på settepotetene. Det er ingen fasitsvar på riktig avstand, men noen momenter å ta hensyn til er:

Små settepoteter gir generelt litt færre knoller i ansett enn store settepoteter. Bruk derfor litt kortere setteavstand ved små settere og litt større avstand ved store settere. I år kan det se ut til at det er mye små settepoteter hos flere, så da kan en nedjustering av setteavstand vurderes.

Sorter med lite ansett settes på "kort" setteavstand, men sorter med høyt ansett settes på "lengre" setteavstand".

Ønsker du jamn knollstørrelse i avlinga bør du ikke ha "for stor" settavstand.

Forslag til setteavstand i ulike produksjoner:

  • Konsumpotet - setteavstand 24-28 cm
  • Småpotet - setteavstand 15-18 cm
  • Chipspotet -setteavstand 28-32 cm
  • Pommes frites, terning - setteavstand 30-40 cm
  • Settepotet - setteavstand 18-22 cm

Hvor mye settepotet går det per dekar?

Kg settere/dekar = Middels knollvekt g (eks. 50)

(radavstand m (0,8) * setteavstand m (eks. 0,28))

Eksempelet gir 223 kg settere/daa

God rengjøring og vedlikehold forlenger levetida på setteren

Før du rygger på plass setteren i redskapshuset etter våronna er det viktig at den er godt rengjort. Rester av gjødsel som blir liggende gir gode forhold for rustutvikling og forkorter levetiden på utstyret. Sjukdomsorganismer og ugrasfrø kan overleve en vinter på lager. Med god rengjøring hindrer du spredning av skadegjørere.

Husk å skrive ned en liste med det som må utbedres før neste sesong når du har det friskt i minne. Da havner det ikke i glemmeboka før neste vår.

Teknikkpotetnytt1
Jernet som lager sporet potetene faller ned i må ha tilstrekkelig lengde.