I dette webinaret gjør vi opp en status om situasjonen i Norge og ser på hvordan vi kan bekjempe tørråte og tørrflekksjuke i potet.

Program:

  • Årsaker til bladflekker i åkeren, Siri Abrahamsen, NLR Viken
  • Tørrflekksjuke: utbredelse og strategi, Siri Abrahamsen, NLR Viken
  • Status tørråteresistens, Borghild Glorvigen, NLR
  • Strategi for kontroll av tørråte i 2023, Arne Vagle, NLR Rogaland
  • Kartlegging av tørråtepopulasjonen 2023, Borghild Glorvigen, NLR

Webinaret er gratis. Meld deg på og du vil motta en e-post med ei lenke til webinaret dagen før, 12. juni.

Vel møtt!

Torrate Potet 128 Borghild Glorvigen