Hvert andre år arrangerer Fagforum Potet et heldags Bransjemøte for sine samarbeidspartnere. I år planlegger Fagforum Potet et todagers arrangementet, tirsdag 16/1-onsdag 17/1.

Sted: Skaslien Gjestgiveri (Solørvegen 1127, 2260 Kirkenær)

Tirsdag 16/1/2024: Bransjemøte Fagforum Potet 2024

Denne dagen vies til resultater og status for en del potetprosjekt, og informasjon om spesielle temaer og nye potetprosjekt.

Programmet starter kl. 10 (kaffe og biteti fra 09:30).

Inviterte: Samarbeidspartnere i Fagforum Potet.

Onsdag 17/1/2024: Møte om rekruttering

Hvordan kan vi gjøre produksjon og potetbransje spennende for de yngre? Det er behov for en samordnet innsats for å øke rekrutteringen av både potetspisere, potetdyrkere og fagfolk til potetbransjen av potetspisere, potetprodusenter og folk til bransjen.

Programmet starter kl. 08:30, og vi avslutter med lunsj.

Inviterte: Unge og kommende potetprodusenter, samarbeidspartnere i Fagforum Potet, rådgivere fra grunnskolen, Bondelag, landbrukskontorer m.fl.

> Program og påmelding (for begge dager) (påmeldingsfrist 20/12/2023)

Bransjemote 20220322 141523 Pia Heltoft