Sett av datoen: Graminor inviterer til åpen Potetdag tirsdag 13. august

Program kommer når det nærmer seg.

Dagen vil «som vanlig» bli fylt med hyggelig potetprat, korte fagforedrag om aktuelle temaer samt sortsvisning og presentasjon av nye sorter.