Det er viktig at alle åpninger lukkes under sprøyting og at traktoren har et effektivt ventilasjonsanlegg med kullfilter. Med tett traktorhytte og ventilasjonsanlegg «på fullt», blir det et overtrykk inne i hytten som hindrer at plantevernmiddeldampen lekker inn. Renset luft kommer da bare inn gjennom ventilasjonsanlegget. Dersom du setter inn et kullfilter i kombinasjon med støvfilter renses luften for kjemikalier og støv slik at føreren er beskyttet. Nyere traktorer klassifiseres etter en EU-norm avhengig av blant annet luftlekkasje. Ved anskaffelse av ny traktor bør du se etter den.

En tett traktorhytte, god kapasitet på ventilasjonsanlegg og nytt kombinert støv- og kullfilter er avgjørende for beskyttelsen av føreren ved sprøyting av plantevernmidler. Derfor er det lurt å sjekke når du siste byttet filteret i ventilasjonsanlegget. I tillegg bør du se over tetningslistene rundt traktordører og -vinduer, holde de rene, eventuelt fukte de med litt olje og bytte de når de er skadet. Det er også en fordel å ha med seg en pakke med våtservietter i traktoren slik at du i jevne mellomrom kan vaske over kontaktflatene som dørhåndtak på utsiden av traktoren som forurenses av sprøytetåken i åkeren.

Les mer her: Kullfilter i sprøytetraktor – en… | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)

Les mer om personlig verneutstyr her: Velg riktig verneutstyr | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)