På standen til det internasjonale potetsenteret, CIP, i Peru er det samlet presentasjoner av "potethelter" fra hele verden. De norske bidragene er potetprestene, potetforedleren Aksel P. Lunden og produsentene Bjertnæs & Hoel. Det var ventet 1,9 millioner besøkende til utstillingen Expo 2019.

Potetprestene

Potetprestene var norske prester som i det 18. århundre ivret for potetdyrking. De hadde stor betydning for utbredelsen av poteter i Norge.

På grunn av Napoleon-krigen led nordmenn nød, og den generelle helsetilstanden var dårlig. Blokade gjorde kornforsyningen vanskelig, og frost og regn ødela kornavlingene. Poteter var både næringsrikt og godt egnet for dyrking i Norge.

Potetprest Karl Tore Gundersen

Mer om potetprestene

Aksel P. Lunden (1894-1983)

Aksel P. Lunden var Norges første potetforedler. Han var forsker ved Norges landbrukshøgskole fra 1919 til 1964. I 1957 deltok han i et initiativ som førte til opprettelsen av European Association for Potato Research i 1960.

Aksel P Lunden i drivhuset

Mer om Aksel P. Lunden

Bjertnæs & Hoel

Bjertnæs & Hoel på Nøtterøy i Vestfold ble etablert i 2009 da de to familiebedriftene slo seg sammen. De har dyrket salat og andre grønnsaker i mer enn to generasjoner. Utvikling og produksjon av små delikatessepoteter har vært viktig de siste årene.

Bjertnasog Hoel Wv4 RCX1d jpeg

Mer om Bjertnæs & Hoel