Fram til nå har Ferskvarehuset drevet med levering av vasket, mikset og pakket salat til butikkhyllene og salatbarene i COPP-systemet, samt kutting av delikatesseost. Nå står nye 10.500 kvadratmeter klar til å produsere egne frosne grønnsaker og pommes frites på Jessheim. Produksjonen baserer seg på norske varer i sesong.

Planen er at Ferskvarehuset tar over grønnsaker til frysing til COOP-systemet, og med det tar Coop opp kampen med Findus og vil produsere alt selv.

Fabrikken er bygget for en produksjonskapasitet på 3000 kilo ferdig pommes frites i timen. Fra 1. mars vil det gå frossenvarer fra den nye fabrikken og ut til kunde. I 2021 regner de med og levere opp mot 4000 tonn pommes frites. Volumet vil øke etter hvert.

Fem produsenter skal levere poteter

Amund Sandholt er ansatt som rådgiver for produsentene som leverer poteter til Ferskvarehuset. Flere innen potetnæringa kjenner Sandholt som en dyktig potetprodusent og eier av Minne Gård. Gardsdrifta med blant annet produksjon av poteter og industrigulrot er tatt over av andre, og Amund arbeider på andre arenaer.

Han forteller at de første potetene ble kjøpt inn i starten av uke 38, og produksjonen av pommes frites er nå i gang. Så langt har Ferskvarehuset gjort avtale med fire produsenter på Østlandet og en i Trøndelag. Produsentene skal selv lagre potetene fram til potetene går inn i produksjon av pommes frites i fabrikk. I siloene på Ferskvarehuset er det plass til 150 tonn på lager.

I år har de satset på potetsortene Fontane og Innovator. Målet for Ferskvarehuset er å ha korte linjer fra dyrking til produksjon, forteller Amund videre. Sandholt ønsker å være med og bygge opp de beste bøndene i Norge. Høy utskiftingsgrad av settepotetene skal gi bedre vare inn i fabrikken, og gi økte avlinger og bedre økonomi for produsentene.

Arstein Strabo 20200910 103745

Ferskvarehuset startet opp på Frosta i Trøndelag i 2007. I dag ligger fabrikken på Gardermoen, og har 80 ansatte. Daglig leder er Terje Viken, og Jan Kåre Sundal er fabrikksjef. De sitter begge tett på både produsenter og fabrikk. COOP Norge eier litt over 50 % av Ferskvarehuset.