Sunniva kommer fra Sørreisa i Troms, og startet i høst på masterstudiet i plantevitenskap ved NMBU. Hun er interessert i poteter og arktisk landbruk, og har hatt sommerjobb hos blant annet Tromspotet, Art Nor og Norsk Landbruksrådgiving. Sunniva mener at både i et Norge som skal øke selvforsyningsgraden og i et globalt klimaperspektiv, vil matproduksjon i nord bli viktigere.

I masteroppgava si har Sunniva tatt fatt på en kompleks problemstilling knyttet til utfordringer med ujevn spiring i potet på Engeløya i Nordland. Oppgava vil bidra til å øke kunnskapen om utfordringer i potetdyrking i Nord-Norge. Hun vil ta i bruk nye teknologiske hjelpemiddel i arbeidet med å identifisere årsaker til vekstutfordringer i åkeren.


Stipendet går til å dekke reise til Engeløya for å utføre feltarbeid.

Fagforum Potet ønsker Sunniva lykke til med masterstudiet, og håper Sunniva finner ut av spireproblemene.

Sunndalspotet
Masterstipendet er sponset av:
Strand logo mars2019
Masterstipendet er sponset av:
Maarud logo RGB
Masterstipendet er sponset av:
GH logo midtst
Masterstipendet er sponset av:
Ottar
Masterstipendet er sponset av: