Lager 2020 var planlagt som en nasjonal konferanse med temaer som lager og lagring, kjølelager, kjølemedier, dimensjonering av lager og ulike styringssystemer for lagre. Representanter fra forskning og bransje i Norge og fra utlandet, skulle bidra med foredrag og utstilling. Konferansen avlyst på grunn av korona. Høsten 2020 ble det avholdt webinar med temaer fra det opprinnelige programmet.

Riktig lagring av poteter beholder kvaliteten

Riktig lagring av poteter er viktig for å beholde den gode kvaliteten på høstet vare. For å få til vekst i etterspørselen av norskprodusert potet, grønnsaker, frukt og bær er det viktig med økt lagringsevne, og dermed bedret kvalitet og redusert svinn. Med et endret og mer uforutsigbart klima, er en av forutsetningen med avgjørende betydning, moderne lagrings- og pakketeknologi og god lagerkapasitet.

Grøntsektoren mot 2035

Rapport fra rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren pekte på seks langsiktige anbefalinger til grøntsektoren. I et 15-årsperspektiv skal anbefalingene gi et retningsskifte med økt etterspørsel etter norskproduserte varer og vekst i grøntmarkedet som helhet.

Illustrasjonsfoto feilmerking av frukt og gront 99fd4957 1238 40cf a290 fef9bbb5bf5d