Oppdrag: Vurdering av risiko for spredning av skadelige organismer med kompost eller biorest

Mattilsynet og Miljødirektoratet ba i april 2020 Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om en vurdering av behandlingsmetoder og valideringsmetoder for kompost og biorest basert på organisk avfall med hensyn til risiko for plantehelse og spredning av skadelige, fremmede organismer i Norge.

Resultat

Det er alltid viktig at råstoffet som kommer inn til komposterings- og biogassanlegg ikke inneholder fremmede organismer, og at råstoffet er forbehandlet på en god måte. Med noen få unntak, er det, i følge VKM, lite sannsynlig at skadelige, fremmede organismer vil etablere seg i nye områder, hvis de spres fra komposterings- og biogassanlegg. Videre sier VKM at fremmede organismer fra råstoff som bare har vært utsatt for mesofile prosesser (temperatur ca. 35-40 C), det vil si moderate temperaturer, kan spre seg og etablere seg.

Unntakene potet- og løkprodusenter må være obs på!

For potetcystenematoder (Globodera spp.), rotgallnematoder (Meloidogyne spp.) og potetkreft (Synchytrium endobioticum) er det risiko knyttet til bruk av biorest og kompost. Disse skadegjørerne forventes å tåle både aerob og anaerob mesofil nedbryting, så vel som vermikompostering og hjemmekompostering.

De fleste karanteneskadegjørerne vil ikke overleve en forbehandling ved 70 C i 60 minutter.

Faktorer som smitteevne og reproduksjon er ikke undersøkt for mange av karanteneskadegjørerne.

*Vermikopostering (vermi er latin og betyr mark) = en komposteringsmetode der meitemark brukes for å få en raskere komposteringsprosess.

Kompostvender IMG 5188 Kari Bysveen
Vending av kompostrankene må til for å få et godt resultat. Foto: Kari Bysveen, NLR Innlandet

Bakgrunn for vurderingen som er utført av VKM

Ulike typer avfall kan være en kilde til spredning av skadelige, fremmede organismer. Miljødirektoratet ønsker svar på om metodene som brukes til kompostering av hageavfall og andre typer planteavfall i dag sikrer at det ferdige produktet ikke er en kilde til slike organismer. Resultatene fra rapporten vil danne grunnlaget for Miljødirektoratets veiledning knyttet til aktsomhetsbestemmelsene i forskrift om fremmede organismer. Oppdraget er avgrenset til en vurdering av planteskadegjørere og skadelige, fremmede organismer (heretter fremmede organismer).

Vurderingen omfatter organisk avfall og andre materialer som i dag behandles i biogass- og komposteringsanlegg. Dette innbefatter hage- og parkavfall (inkl. jord), planteavfall fra hagesentre o.l., matavfall og avfall fra fôr og næringsmiddelindustrien (inkludert korn- og frøavrens og avfall fra virksomheter som pakker og bearbeider poteter og grønnsaker), husdyrgjødsel, strukturmaterialer som brukes i komposteringsanlegg, samt avrens fra leierenserier for såvarer.

VKM har vurdert metoder for behandling av organisk avfall fra komposterings- og biogassanlegg, og hvilke negative konsekvenser spredning av skadelige, fremmede organismer kan ha på plantehelse og på biologisk mangfold i Norge. Rapporten ble tilgjengelig 3/12/2021 (se lenke nedenfor).

Spørsmål knyttet til overlevelse av smittsomme sykdommer som er skadelige for mennesker og dyr blir behandlet i egne vurderinger.