Gulløye er den nordnorske gourmetpoteten som har vært dyrket i Nord-Norge i over 100 år, og er kjent og og kjær blant potetelskere i hele landet. Det er en gammel landsort, dvs. vi kjenner ikke sortens opprinnelse. I 1953 kom Gulløye inn på den norske sortslista. Sorten blir også kalt for Gullauge.

Produsentorganisasjonen Ottar og potetpakkeriet Tromspotet har gjennom mange år arbeidet med å løfte fram sorten. Gulløye fra Nord-Norge blir solgt i matbutikker over hele landet. Potetpakkeriet Tromspotet selger Gulløye under merkenavnet Midnattsolpotet.

Gulløye fra Nord-Norge kjemper i kategorien "Nordisk mat råvareprodusent"

Til prisen for beste råvareprodusent blir det nominert kandidater som har råvarer av høy gastronomisk kvalitet. Produsentorganisasjonen Ottar og Gulløye fra Nord-Norge er utpekt til å representere Norge i den nordiske matprisen Embla. I mars neste år er Norges Bondelag vertskap for prisutdelingen. I kategorien «Nordisk råvareprodusent» stiller produsentorganisasjonen Ottar og Gulløye fra Nord-Norge.

I Emblajuryen sitter blant annet bonde og osteprodusent ved Tingvollost Kristin Waagen. I pressemelding fra Norges Bondelag sier Waagen at hun blir veldig inspirert av det Produsentproganisasjonen Ottar har fått til: – Gjengen bak Gulløye fra NordNorge har virkelig passion for potet, og jeg er imponert over det de har fått til, sier Kristin Waagen. – Det er kult at de har en slik lidenskap og for en potetsort, mange skulle hatt den samme stoltheten for det de produserer som Produsentorganisasjonen Ottar har for Gulløye fra Nord-Norge.

> Les om de norske kandidatene i pressemelding fra Norges Bondelag

Gulløye - en spesialitet

Spesialitet er et offisielt informasjonsmerke, og blir tildelt den beste lokalmat og -drikke. Merket skal løfte fram lokalmat- og drikke med særlige kvaliteter og gjøre den enkel å finne i butikken. Bak merkeordningen Spesialitet står Stiftelsen Norsk Mat, en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet. Stiftelsen Norsk Mat har også ansvaret for Kvalitetssystem i landbruket og merkeordningen Nyt Norge. En fagjury står bak utmerkelsen.

> Les mer om Spesialitet hos Norsk Mat

Gulloye Potet 137 bg
Foto: Borghild Glorvigen

Matprisen Embla

Bak prisen står de seks nordiske landbruksorganisasjonene, samlet under NBC Nordiske Bondeorganisasjoners Centralråd. Prisen støttes også av Nordisk Ministerråd, og er en del av Ny Nordisk Mat III-programmet. Fra Norge er det gode representanter i ulike kategorier:

  • Matformidler for nordisk mat: Norges Bygdekvinnelag
  • Nordisk mat råvareprodusent: Gulløye fra Nord-Norge
  • Nordisk mat til barn og unge: Geitmyra Credo
  • Nordisk mat til mange: Ringsaker kommune
  • Nordisk matdestinasjon: Kvitnes Gård
  • Nordisk matgründer: Dybvik Klippfisk
  • Nordisk mathåndverker: Undredal stølsysteri

> Les mer om Embla Nordic Food Award