Gråsvart åtselbille skiller seg fra andre åtselbiller ved at den også kan spise planter. År om annet kan voksne biller og larver snauspise hele planter. Gråsvart åtselbille angriper blant annet korn, potet og kålvekster, men er også observert i bete og i ugras i 2021. Billa lever i norsk natur, men har ikke har vært kjent som skadedyr på over 30 år.

Da potetprodusent Per Øystein Østensen i Stor-Elvdal fant noen larver i potetåkeren han ikke kjente igjen kontaktet han sin rådgiver Jarek Grodek (NLR Innlandet). Med nettverket av potetrådgivere i Norsk Landbruksrådgiving og forskere i NIBIO gikk det ikke mange timene før skadegjøreren var identifisert. Forsker Annette Folkedal Schjøll forteller at det har kommet inn spørsmål om denne skadegjøreren på poteter, korn og rødbeter, fra Rygge i sør til Trøndelag i nord.

Les hele saken hos NIBIO


Foto: Jarek Grodek, NLR Innlandet