Konsumpoteter

For poteter til konsum er det særlig sortene Asterix og Mandel som er merkbart høyere enn de to forgående årene. Men, vi skal også legge merke til at lagerbeholdningen for småpoteter øker.

Industripoteter

Det er god lagerbeholdning av de største industrisortene Lady Claire, Innovator og Fakse, som hovedsakelig går til henholdsvis chips, pommes frites og skrelling/sous vide. Det er Lady Claire og Fakse som har den største økningen i forhold til 2020.

> Oversikt over lagertallene per 1/11/2021 for poteter og grønnsaker (Landbruksdirektoratet)