Endringer i planteproduksjonen fra en vekst til en annen kan ha stor betydning for klimaregnskapet. En nylig publisert studie i Nature Food viser at både ris, hvete og mais gir høyere klimagassutslipp enn det dyrking av poteter gjør. Det er kinesiske forskere som står bak studiet.

Studiet viser at et skifte fra ris til poteter kan kutte 25 prosent av klimautslippene. Kina er verdens største produsent av både poteter og ris. Det største utslippene skjer ved planting, setting eller såing av vekstene. Risdyrking medfører utslipp av klimagassen metan fra rismarkene. Den nest største kilden til klimagassutslipp kommer fra gjødsling. Maisdyrkinga sto for snaut 47 % av utslippene av N2O (= dinitrogenoksyd, eller lystgass). Dernest kommer produksjon og transport av innsatsfaktorer til dyrkinga.

Klimagassutslippene fra dyrking av de fire basismatvarene ris, hvete, mais og potet sto for henholdsvis 43 %, 24 %, 29 % og 4 % av utslippene knyttet til produksjon av disse matvarene.

Kina implementerte i 2015 en politikk hvor de prøver å styre mot økt bruk av potet som en av basismatvarene. Grunnen var å øke matvaresikkerheten i Kina.

Den nye studien viser at poteter krever mindre vann i produksjonen enn både hvete, ris og mais. Studien viser også at et skifte av produksjonen fra ris til poteter vil redusere bruken av både vann og areal i Kina.