Ugrasmiddelet Sencor SC 600 har fått dispensasjon for bruk i potet (1/3- 29/6/2022) og gulrot (20/3-18/7/2022). I vedtaket står det at for å beskytte vannlevende organismer må produktet ikke brukes nærmere enn 10 meter fra overflatevann.

Etter spørsmål fra Norsk Landbruksrådgiving har Mattilsynet vedtatt at avstandskravet til overflatevann kan reduseres ned til 3 meter ved å redusere
sprøyteavdriften i henhold til tabellen nedenfor. Dette gjelder for begge dispensasjoner (potet og gulrot 2022).

En oversikt over hvilke dysetyper som er aktuelle finner du i Veileder for TILTAK SOM GIR AVDRIFTSREDUKSJON VED BRUK AV PLANTEVERNMIDLER

Avstandsreduksjonen kan skje under følgende betingelser:

Avstandskrav til overflatevann med og uten avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon (%)0 %≥ 50 %≥ 75 %≥ 90 %
Avstand til overflatevann10 m5 m3 m3 m