Norsk Landbruksrådgiving (NLR), NIBIO og Fagforum Potet har felles stand på Potato Scandinavia.

Velkommen til vår stand! Vi tar gjerne en prat med deg for å diskutere utfordringer i potetdyrkinga og for å høre hvilke behov du har for mer kunnskap framover.

> Oppdatert informasjon om Potato Scandinavia

Norsk Landbruksrådgiving

NLR er gardbrukernes egen kunnskaps- og rådgivingsbedrift. Spredt rundt i Norge er det 10 regionale enheter som hjelper sine medlemmer, i tillegg til et servicekontor for alle enhetene på Ås. NLR har til sammen 24.000 medlemmer og 370 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.

Lokale forsøk er viktig for å utvikle og etterprøve kunnskap. Årlig utføres nærmere 600 feltforsøk hos medlemmene. Forsøkene danner godt grunnlag for å dele kunnskap direkte ved forsøksrutene, på markdager, på møter og gjennom fagartikler.

Rådgivingen er i hovedsak innenfor agronomi, landbruksbygg, maskinteknikk, presisjonslandbruk, hydroteknikk, veksthus, HMS, næringsutvikling, økonomi, økologisk landbruk, klima og miljø.

NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. De holder til på 15 ulike steder fra nord til sør i landet.

Fagforum Potet

Fagforum Potet er et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO, NLR og store deler av potetbransjen. Fagforum Potet ble opprettet i 2006, og skal være et effektivt og samlende kontaktledd for all potetfaglig aktivitet i Norge.

Markdag Apelsvoll 22 Solutions IMG 6917
Fra markdag på Apelsvoll 10/8/2022. Forsker Kirsten Semb Tørresen forteller om årets vekstavslutningsfelt i prosjektet Solutions. Foto: Borghild Glorvigen