Poteter vokser nedi jorda. Der har de det mørkt og fint, og de utvikler seg best i løs og god jord, når det er jevn fuktighet og god sommertemperatur. Noen ganger utvikler det seg "knoller" eller "bær" oppe i selve potetplanta. Ingen av de er egnet til mat.

Luftknoller

Fotosyntesen fører til at sukker blir produsert i bladene på potetplanta. Sukkeret blir transportert ned til knollene, hvor sukkeret blir omdannet til stivelse. Potetstengelen er transportåra fra bladene og ned til potetknollen. Når stenglene blir angrepet av sopper eller bakterier blir ledningsvevet ødelagt, og sukkeret som er på tur ned til knollene i jorda blir forhindret, danner da knoller i bladhjørnene på planta. Dette kaller vi luftknoller.

Dette er typiske symptomer ved f.eks. svartskurvangrep (svartskurv er en sopp). Det samme kan også skje i en tidlig fase av stengelråteangrep (stengelråte forårsakes av bakterier).

IMG 3705
Potetplante angrepet av en sjukdom. Ledningsvevet er ødelagt, og potetplanta har begynt å visne. I slike tilfeller kan vi ofte finne luftknoller i bladhjørnene, eller i nedre deler av ved stenglene.
IMG 3709
Potetplante angrepet av en sjukdom. Ledningsvevet er ødelagt, og potetplanta har begynt å visne. I slike tilfeller kan vi ofte finne luftknoller i bladhjørnene, eller i nedre deler av ved stenglene.
IMG 3691
Potetplante angrepet av en sjukdom. Ledningsvevet er ødelagt, og potetplanta har begynt å visne. I slike tilfeller kan vi ofte finne luftknoller i bladhjørnene, eller i nedre deler av ved stenglene.

Toppepler

Potetplantene utvikler også blomster og toppepler (grønne bær i toppen av planta). Disse inneholder mellom 100 og 400 frø hver seg. Potetfrøene blir sjelden modne under norske forhold. Planter fra disse frøene er genetisk forskjellig fra morknollen.

Potet og tomat er planter som er nært beslektet, men potetplantene danner ikke tomater. Toppeplene er giftige, og skal ikke spises.

Toppepler og potetfro
Et toppeple kan inneholde mellom 100 og 400 frø. Sår du potetfrø er hver nye plante ulik den potetsorten som frøene kommer fra.
Toppeple IMG 3681
Et toppeple kan inneholde mellom 100 og 400 frø. Sår du potetfrø er hver nye plante ulik den potetsorten som frøene kommer fra.