Målet med undersøkelsen er å samle erfaring, kunnskap og kulturhistorisk informasjon om historiske norske potetsorter. Undersøkelsen er utarbeidet i samarbeide mellom NIBIO plantehelse, Norske Bruksgenbanken og foreningen Kvann. Svarfristen er 31. desember 2023.

Hva vil de ha svar på?

Undersøkelsen er delt i to:

  1. Erfaring med dyrking av 15 historiske norske potetsorter
  2. Kunnskap om gamle potetsorter

Her kan du svare på spørreundersøkelsen


Norsk Bruksgenbank , KVANN og NIBIO arbeider med parallelle prosjekt om gamle potetsorter i Norge. Resultatene fra undersøkelsens vil bli benyttet av de tre.

Med denne undersøkelsen håper man å få samlet inn all erfaring, kunnskap og kulturhistorisk informasjon om alle de historiske norske potetsortene som har vært i bruk i Norge, før kunnskapen blir borte. Mange av sortene blir fortsatt dyrket lokalt, selv lenge etter at sortene har forsvunnet fra markedet. Det er ofte sorter, som er bra tilpasset det lokale klimaet, eller som har spesielt god smak eller har andre spesielle egenskaper som en liker. Sortene er ofte bare i dyrking på noen få steder, hos noen veldig få dyrkere. Ønske om å bevare gamle tradisjoner og gamle potetsorter ligger bak.

Det er mulig å klikke videre i undersøkelsen, om man ikke har svar på alle spørsmål.

Innsamlet informasjon vil bli knyttet til de eksisterende sortene i den norske Potetbanken ved NIBIO, slik at vi har den for ettertida.

Undersøkelsen er utarbeidet med hensyn til gjeldende personvernregler.


Mange takk for hjelpen!

På vegne av Anne Strøm Prestvik, Norsk Bruksgenbank - Ingrid Indergaard, KVANN - og Morten Rasmussen, NIBIOSurveyXact (survey-xact.no)