Potetsorten Lady Claire er den største potetsorten for produksjon av chips, med om lag 70 % av volumet til chipsindustrien. Lady Claire har et stort volum på grunn av høy stabilitet på chipskvaliteten og lave akrylamidverdier (AcA). Det er vanskelig å finne andre sorter som er like gode på stabilt lave AcA-verdier, samtidig som den er lagerstabil, har gode dyrkingsmessige egenskaper og gir gode nok avlinger og dermed god økonomi for potetprodusenten. Potetsorter som anvendes i chipsproduksjon må tåle lang lagring, da chipsproduksjonen med fjorårets avling foregår helt fram til nye poteter kan høstes neste vekstsesong.

Fra og med 2017 er det observert skade på bladverket i potetsorten Lady Claire, og omfanget av svekkede åkre oppfattes som økende. Skadene reduserer plantens fotosyntetiske bladoverflate, og fører til tidlig nedvisning og avlingstap. Problemet er at vi ikke vet hva årsaken(e) til skadene er.

I prosjektet "Plutselig (ris)kollaps i potetsorten Lady Claire’ prøver vi å finne årsaken(e) bak skadebildet i Lady Claire.

Nøkkelen til forståelse kan ligge hos dyrkere av Lady Claire

Spørreundersøkelsen blir sendt til produsenter av Lady Claire.
For å forstå hvor stort omfanget er og få inn erfaringer om forholdene før riskollapsen skjer er det viktig å høre hvordan dyrkerne av Lady Claire opplever stopp i veksten.

Målet til prosjektet er å avdekke årsaken bak skadebildet i potetsorten Lady Claire. Det vil på sikt føre til mulighet for å etablere gode IPV-rutiner og håndtering av problemet. Gode tiltak kan avverge avlingstap og gi oss økt kunnskap til framtidas potetproduksjon til chipsindustrien.

Svar på spørreundersøkelse

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Prosjektet er et samarbeid mellom Maarud, Orkla, NLR og NIBIO.

Finansiering

Prosjektet blir finansiert av RFF Innlandet, Maarud, Orkla og NLR.