Lagertellinga 1. januar 2024 viste at det er 26.500 tonn mindre industripotet enn på samme tidspunkt i 2023, noe som tilsvarer snaut 28 prosent lavere mengde poteter. Det betyr at chips- og pommes frites industrien har for lite poteter til sin produksjon, og må importere poteter for å holde fabrikkene gående og for å oppfylle de volumene som ligger i avtalene for leveranse.

I statsbudsjettet for 2024 vedtok Stortinget å legge om fra kronetoll til prosenttoll for flere produkter, blant annet potet, potetflak og potetgranulat. Prosenttoll gir økt beskyttelse for norsk produksjon.

Nedsatt tollavgiftssats

I sin kunngjøring av 23. januar skriver Landbruksdirektoratet at de "har vurdert potetbeholdningen og finner at det foreligger en vesentlig avlingssvikt for norske poteter som skal bearbeides til pommes frites og til potetsnacks".

Nedsatt tollavgift kan innvilges dersom det har oppstått en avlingssvikt på landsbasis på minst 10 prosent, sammenliknet med samlet kontrahert kvantum innenfor hver av disse produksjonene.

Kan søke individuell nedsettelse av tollavgift

Nå tar direktoratet grep for at potetindustrien skal få nok poteter til å produsere sine produkter, og opplyser om at de enkelte foretakene som bearbeider norske poteter til pommes frites eller potetsnacks, kan søke om individuell nedsettelse av tollavgiftssatsen.

Nedsatt tollavgiftssats skal tilsvare differansen mellom prisen på norsk kontraktsvare, og prisen foretaket må betale for tilsvarende importert vare. Det er for differansen mellom kontrahert kvantum og det som faktisk er levert fra norske leverandører, at bedriften kan søke om individuell nedsettelse av tollavgiftssats.

Den individuelle nedsettelsen av tollavgiftssats vil gjelde fra 1. januar til 15. juli 2024.