Hvordan kan vi gjøre produksjon og potetbransje spennende for de yngre, de som er på tur inn i en yrkesaktiv periode av livet sitt?

Fagforum Potet ser et stort behov for en samordnet innsats for å øke rekrutteringen av både potetspisere, potetdyrkere og fagfolk til potetbransjen. På temamøte om rekruttering vil det være innlegg til inspirasjon, og gruppearbeid med mål om å identifisere mulige tiltak og samarbeidsområder. Potetbransjen gir mange muligheter: potetdyrking og agronomi, rådgiving, forsker, foredler, selger av innsatsmidler (gjødsel, settepoteter, maskiner, plantevern mm.), forvaltning (landbrukskontor og statsforvalter), videreforedling av mat, informasjon om potet som vekst og som matvare og enda mer.

Sted: Skaslien Gjestgiveri på Kirkenær. Adresse: Solørvegen 1127, 2260 Kirkenær.

Tid: Onsdag 17/1/2024 kl. 08:30-13:00

For hvem: Interesserte i temaet rekruttering til landbruket, med spesielt fokus på poteter

Meld deg på her (påmeldingsfrist tirsdag 16/1 kl. 10)

Program:

Kl. 8.30 Velkommen og introduksjon til temaet v/Jan Arne Broen, BAMA

Kl. 8:40 Norsk potetproduksjon om 30 år v/Bernt Snapa, produsent i Grue

Kl. 9:00 Rekruttering av potetprodusenter (yrkesvalg landbruk)

 • Ung og lovende med lyst til å jobbe med potetproduksjon v/Magnus Mo Opsahl
 • Agronom- og Voksenagronomutdanning v/Malin Livenengen, Jønsberg videregående skole
 • Fagskoleutdanningen/Potetskolen v/Oline Stubsjøen, NLR

Kl. 10:00 Rekruttering av folk til bransjen

 • Hva vet skolerådgiverne om behovet for folk i potetnæringa?
  • Innlegg v/Eva Aurland, rådgiverkoordinator ungdoms- og videregående skole
  • Innlegg v/Robert Grønvold, fagleder Solør videregående skole
  • Hva finnes av muligheter innen høgskoler og NMBU, v/Eldrid Lein Molteberg, Fagforum Potet
  • Innspill fra bransjeaktør

Kl. 10:30 Hvem spiser poteter om 30 år?

 • Hva kan vi gjøre for å øke forbruket av poteter? v/Silje Thoresen Tandberg, OFG
 • «Grønne barnehager i Innlandet» v/Anne Rustad, Innlandet Bondelag

Kl. 10: 50 Hva kan vi lære fra andre? v/Borghild Glorvigen

Kl. 11.00 Kaffe og gruppearbeid
Kl. 11.45 Felles diskusjon om resultater fra gruppearbeidet

Kl. 12.15 Lunsj

Kl. 13:00 Vel hjem!