Abundance Erling Floistad

Abundance er en gammel engelsk sort som ble innført til Norge i 1895. Den ble tatt inn i dyrkingsforsøk over hele landet og fikk snart ry som en av de beste matpoteter. På forsøksgården Vågønes ved Bodø ble den dyrket fra 1921, og den ble etter hvert vanlig dyrket fra Nordland og nordover. Etter lang tid med muntlige overleveringer fikk den etter hvert sortsnavnet ‘Ebbedens’ eller ‘Ebbedense’, som den nå heter mange steder. Til genbanken er sorten kommet via en potetdyrker i Harstad. Hun hadde fått tak i de siste restene av sorten etter mangeårig dyrking på øya Lemmingsvær ved Senja. Til denne øya skal sorten ha kommet ca 1920 fra en fisker på Helgeland.