Aksel 01 08

Norsk sort (Godkjent 2000)

Foreldre:Snøgg x N73-20-11
Krysningsnavn:N83-2-38
Foredler: Inst for plantefag, NLH
Sortrepresentant:Graminor
Bruksformål:Tidlig konsumpotet
Produktkvalitet: Kokefast (type B), sterk mot mørkfarging etter koking og meget bra konsumkvalitet
Utseende, knoll:Rødt skall, lys gul innvendig, runde knoller, rel dype grohull.
Tidlighet:Tidlig – 8 (skala 1-9, der 9 er tidligst vurdert etter salgbar avling)
Voksemåte: Rask oppspiring. Middels høyt ris. Bladfargen er noe lys grønn. Få rødfiolette blomster.
Tørrstoff:Ganske høyt, 19 – 20 %
Avling:Middels til høy avling ved tidlig høsting
Knollansetting:Lavt antall, 6-7 knoller/plante
Størrelsefordeling:Noe høy andel <40mm. Knollformen er slik at selv om den sorteres ned til 35mm så vil ikke midlere knollvekt bli påtagende lav
Lagringsegenskaper:Spiredvale på lager er kort - 2,4 (1-9, der 9 er lengst dvale
Andre egenskaper:Blir noe misfarget i skallet etter vasking. Ganske dype grohull, god smak.


Resistensegenskaper (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:

R

PCN:

Ro1 og Ro5

Tørråte, ris:

3

Tørråte, knoller:

6

Flatskurv:

6

Foma:

8

Fusarium:

6

Sølvskurv

Stengelråte:

Potetvirus Y

7

Potetvirus A:

Rust TRV (rattel):

8

Rust PMTV (moptop):

5