Beate 01 best
Foto: Steinar Johansen

Norsk sort (Godkjent 1967 i Norge etter verdiprøving 1962-1966).

Foreldre:Carnea x (Doon Star x Åspotet -737).
Foredler:Inst f. Plantefag NLH/A.P. Lunden
Sortseier/representant:Graminor
Bruksformål:Konsumpotet, råskrelling, ferdigpoteter og pommes frites/friterte produkter
Produktkvalitet:Middels melen, (koketype B), lite mørkfarging, middels pommes frites-kvalitet
Koketypen kan varierer avhengig av vekstbetingelser
Utseende, knoll:Lyserødt skall, gråhvitt kjøtt, langovale/ovale knoller, grunne øyne. Den røde fargen sitter i det ytterste skallet. Sterk rødfarge i grohullene. Pene knoller, men har ofte misform ( ekstra tipp/sekundærvekst i kronenden).
Tidlighet:Halvsein – 4,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst)
Voksemåte:Middels rask oppspiring. middels høyt, noe opprett ris. Forholdsvis mange og tynne stengler med lite antocyanfarge. Bladfargen noe lys grønn. Antocyanfarge i vinklene mellom bladets hovedstilk og sidefinnestilken. Få, rødfiolette blomster.
Tørrstoff:Middels, 23-24 %
Avling:Middels høy
Knollansetting:Høyt antall, 15-16 knoller/plante
Størrelsefordeling:Høy andel småpoteter
Lagringsegenskaper:Høyt vekstsvinn ved høye temperaturer, utsatt for fomaråte. Middels kort spiredvale - 3,4 (skala 1-9 der 9 er lengst dvale) , gror lett fra februar.


Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:R
PCN:M
Tørråte, ris:6
Tørråte, knoller:7
Flatskurv:8
Foma:2
Fusarium:3
Sølvskurv:sterk
Stengelråte:middels sterk
Potetvirus Y:6 (middels rask oppsmitting)
Potetvirus A:rask oppsmitting
Rust TRV (rattel):2
Rust PMTV (moptop):5

Dyrkingsveiledning