Nederlansk sort (Godkjent 2007 i Norge etter verdiprøving 2004 -2006).

Foreldre:Alcmaria x Ropta P365
Krysningsnavn: Ropta B7
Foredler:HZPC, NL
Sortrepresentant:Graminor
Bruksformål:Tidlig konsumpotet
Produktkvalitet:Kokefast, sterk mot mørkfarging etter koking og har en meget bra konsumkvalitet
Utseende, knoll:Gult skall, lys gul innvendig, ovale knoller, grunne øyne.
Tidlighet:Meget tidlig – 8,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst vurdert etter salgbar avling på tidligsortene)
Voksemåte:Middels rask til rask oppspiring. Middels høyt ris. Bladfargen er noe lys grønn. Få rødfiolette blomster.
Tørrstoff:Middels til lavt (samenlignet med andre tidlige) 17,5 – 18,5 %
Avling:Middels til høy avling ved tidlig høsting
Knollansetting:Høyt antall (sammenlignet med andre tidlige), 11-12 knoller/plante
Størrelsefordeling:Noe høy andel <40mm. Knollformen er slik at selv om den sorteres ned til 35mm så vil ikke midlere knollvekt bli påtagende lav
Lagringsegenskaper:Spiredvale på lager er kort - 2,5 (1-9, der 9 er lengst dvale, Rutt har 2,7)


Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:R
PCN:Ro1
Tørråte, ris:3
Tørråte, knoller:3
Flatskurv:4
Foma:4
Fusarium:6
Sølvskurv:
Stengelråte:utsatt
Potetvirus Y:
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel):4
Rust PMTV (moptop):8

Andre egenskaper: Utsatt for flatskurv ved utsatt høstetid. Presenterer seg meget pent etter vasking og opptørking. Utsatt for svartskurv.