Carolus 46887 norgro
Foto: Norgro og Borghild Glorvigen
Carolus 5
Foto: Norgro og Borghild Glorvigen
Potet carolus sort hoyde j sch jpg
Foto: Norgro og Borghild Glorvigen

Carolus er en nederlandsk sort fra Agrico som var med siste året i verdiprøvinga i 2018.

Sorten er testet i alle landsdeler. Avlinga lå 29 % under Asterix på Østlandet i 2016-18. Tørrstoffinnholdet var lavt (21,0 %), 2,7 %-enheter under Asterix.

Middels knollvekt var drøyt 100 gram, 20-30 gram lavere enn for Asterix.

Knollantallet pr. plante var noe under middels, 1,6 knoller færre enn Asterix.

Knollene har meget jevn størrelse, med 11 % av knollene under 42 mm og 16 % over 60 mm (Østlandet).

Spiringa var meget sein, mens andelen friskt ris ved høsting så langt tilsier at sorten har samme tidlighet som Beate.

Carolus hadde lite kvalitetsfeil på Østlandet, mens det i Midt Norge var hele 48 vekt-% feil, i hovedsak skurv og grønne knoller.

Sorten er relativt sterk mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand, den er resistent mot kreft og mottakelig for gul PCN Ro1. Carolus er meget sterk mot tørråte på knoller og ris, har svak fusarium-resistens og er sterk mot rust.

Sorten er under middels sterk mot støtblått.

For lagringsegenskaper viser resultatene lavere vektsvinn enn Asterix (spesielt ved 6°C) og meget lite groing, men at knollene blir mykere enn middels etter 6°C lagring i 7 mnd.

Carolus er en halvtidlig/halvsein konsumsort (5,5 i tidlighet), som er litt seinere enn Asterix. Konsumtestene som er utført så langt viser at sorten er relativt kokefast (type B) og presenterer seg pent etter vasking (blankhet etter høsting er middels).

Foredler oppgir at den er sterk mot mørkfarging etter koking, noe som ble bekreftet i verdiprøvinga.

Den har hatt lite avskalling i månedsskiftet oktober/november, og den er markert bedre enn Asterix mot sølvskurv etter lagring.

Sorten er under middels sterk mot indre mørkfarging/ støtblått («trommeltest» i desember/januar. Knollene er gule og rundovale, med røde flekker rundt middels dype grohull. Innvendig farge er gul.

Plantene har en karakteristisk opprett voksemåte i de norske feltene (minner litt om planter med sterk virus), med et ris som dekker dårligere enn de fleste andre sorter.

Plantene ser merkelig nok ikke helt slik ut i Danmark og Sverige. Det er nå tatt inn nye kloner av sorten fordi vi har hatt avvikende type her i Norge.

Slik sett må en regne med at en god del av egenskapene vi har funnet ut, må forandres.

Faktaark fra Agrico