Fakse 01 08
Foto: Steinar Johansen

Dansk sort (Godkjent 2009 i Norge etter verdiprøving 2006 -2008).

Foreldre:Lutetia x Atva
Krysningsnavn:89-BHI-22
Foredler:LKF -Vandel/Danespo
Sortseier/representantLKF Vandel/Graminor
Bruksformål:Konsumpotet, råskrelling, ferdigpoteter
Produktkvalitet:Kokefast, lite mørkfarging, bra skrellekvalitet
Utseende, knoll:Gult skall, lysegul innvendig farge, ovale knoller, grunne øyne. Pene jevne knoller.
Tidlighet:Halvtidlig/halvsein – 6,0 (skala 1-9, der 9 er tidligst)
Voksemåte:Sein oppspiring. Middels høyt, noe opprett ris. Bladfargen er lys grønn. Rik hvit blomstring.
Tørrstoff:Lavt, 19-20 %
Avling:Høy
Knollansetting:Rel høyt antall, 12-13 knoller/plante
Størrelsefordeling:Liten andel småpoteter
Lagringsegenskaper:Spiredvale - 4,1(1-9, der 9 er lengst). Lagrer godt til mars/april. Er rel svak for foma. Høyt vektsvinn ved 6°C lagring

Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:R
PCN:Ro 1,4
Tørråte, ris:4
Tørråte, knoller:4
Flatskurv:5
Foma:4
Fusarium:6
Sølvskurv:
Stengelråte:noe utsatt
Potetvirus Y:6
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel):9
Rust PMTV (moptop):8