Folva 01 08
Foto: Steinar Johansen

Dansk sort (Godkjent 2000 i Norge etter verdiprøving 1996 -1999).

Foreldre:Miranda x Maris Piper
Krysningsnavn:N78-ANP-68
Foredler:LKF Vandel/Danespo
Sortseier/representant:LKF Vandel / Graminor er norsk representant
Bruksformål:Konsumpotet, råskrelling og ferdigpoteter
Produktkvalitet:Kokefast, sterk mot mørkfarging, pent og glatt skinnende skall
Utseende, knoll:Gult skall, lyse gult kjøtt, rund ovale knoller, grunne øyne.
Tidlighet:Halvtidlig/halvsein – 6,0 (skala 1-9, der 9 er tidligst)
Voksemåte:Rask oppspiring. Middels høyt, noe opprett ris. Plantene har en lysegrønn farge. Rik rødviolett blomstring.
Tørrstoff:Lavt, 20-21 %
Avling:Meget høy
Knollansetting:Høyt antall, 15-16 knoller/plante
Størrelsefordeling:Lav småpotetandel
Lagringsegenskaper:Spiredvale – 3,6(1-9, der 9 er lengst. Ved 4° C i 6 mnd er det lite groing og saftspente knoller . Rel bra resistens mot foma og fusarium. Ved 6°vil den gro lett fra februar

Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:R
PCN:R Ro1-5
Tørråte, ris:3
Tørråte, knoller:5
Flatskurv:6
Foma:6
Fusarium:5
Sølvskurv:noe utsatt
Stengelråte:lite utsatt
Potetvirus Y:5
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel):4
Rust PMTV (moptop):4

Andre egenskaper: Utsatt for grønne knoller. Svak for skallmisfarging ved opptak av umodne knoller. Dette kan gi brun skjemmende sårheling. Spes utsatt ved opptørking i sol og høye temperaturer.