Fontane 01
bilde: https://www.bruwier.be/de/sorten/detail/54/fontane
Foreldre:Agria x AR 76-034-03
Krysningsnavn:SW 87-1140
Foredler:Svaløf Weibull Seed BV / Agrico
Sortseier/representant:Graminor
Bruksformål:Pommes frites
Produktkvalitet:God pommes frites kvalitet. Middels melen (koketype B), lite mørkfarging,
Utseende, knoll:

Gult skall, gul innvendig. Langovale knoller, grunne grohull

Tidlighet:

Halvsein – 4,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst)

Voksemåte:

Rask oppspiring. Lavt, lyst grønt ris. Sparsom rødfiolett blomstring.

Tørrstoff:Middels, 21-22 %
Avling:Høy
Knollansetting:Middels - 12 knoller/plante
Størrelsefordeling:Lav andel småpoteter, en del store knoller som egner seg til baking.
Lagringsegenskaper:Lang spiredvale – 6,0 (skala 1-9, der 9 er lengst) Lavt vektsvinn forutsatt at det ikke er lagerråter. Saftspenthet i knollene holder seg meget bra ved langtidslagring.


Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:M
PCN:Ro1
Tørråte, ris:3
Tørråte, knoller:4
Flatskurv:5
Foma:5
Fusarium:5
Sølvskurv:
Stengelråte:
Potetvirus Y:6
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel):6
Rust PMTV (moptop):6

Andre egenskaper: Utsatt for grønne knoller og vekstsprekk/misform og kolv (hulrom). Fin og lys pommes frites-farge.Stor PF-sort i England.


Fontane er en nederlandsk sort fra Agrico. Den ble tatt inn på norsk sortsliste våren 2013. I «Jord og Plantekultur 2013» beskrives det en avling på 11 % over Beate på Østlandet i 2010-12, og et tørrstoffinnhold som er 1,2-1,8 %-enheter under Beate, dvs. middels høyt. Middels knollvekt var 25-30 gram høyere enn Beate, og småpotetandelen var bare 9 % av avlinga på Østlandet. Knollantallet var 2 knoller lavere pr. plante sammenlignet med Beate. Sorten spirte raskt, raskere enn Saturna. Andelen friskt ris ved høsting indikerer tidligere modning enn hos Beate. Resultatene tydet på at Fontane er utsatt for grønne knoller, vekstsprekk, flatskurv og kolv. Sorten hadde lite rust og sentralnekrose. Rustresistensverdiene for mop-top er bra. Fontane er meget sterk mot enzymatisk mørkfarging og støtblått. Fontane er mottakelig for potetkreft og svak for tørråte, og har hatt tendens til en del PVY i forsøka, noe er med på å øke andelen av vekstsprekker og misform. Rapporter fra storskaladyrking har vist at sorten lett får misformede knoller. Lagersvinn og groing ved 6°C er mindre enn for Beate og Asterix, mens spiretregheten på lager er høyere. Foma- og fusariumresistensen er middels.