Flere av de gamle potetsortene har blitt tatt vare på i kjøkkenhager og småskalaproduksjon, og noen blir fortsatt dyrket i stor målestokk.

Stort hovedtekstbilde part whole ingleiv mars
Jonsok Kleo Delaveris
Ringerikspotet 3 Jarle Mollerhagen