Gullflaks1
Gullflaks
Gullflaks P02 18 66 chips IMG 2983
Foreldre:Bruse x Aslak
Krysningsnavn:P02-18-66
Foredler:Graminor
Sortrepresentant:Graminor
Bruksformål:
Chips/pommes frites
Produktkvalitet:
Melen koketype , C(ingen konsumpotet)
Utseende, knoll:

Lyse røde, rundovale knoller med rel dype grohull og lysegul indre farge

Tidlighet:
Halvsein
Voksemåte:
Raskere spiring enn Saturna, litt seinere modning litt seinere enn Saturna(4,0 mot 4,5)
Tørrstoff:
Høyt
Avling:
Relativt høy avling (3-10% høyere enn Saturna)
Knollansetting:
Middels ansett, 3-4 knoller mindre enn Saturna
Størrelsefordeling:

Mindre andel småpotet enn Saturna

Lagringsegenskaper:
Rel lang dvaletid, men noe kortere enn for Saturna. Likt vektsvinn ved 4 og 6°, men mer groer, fastheten i knollene er nesten like bra som for Saturna
Andre egenskaper:

Noe utsatt for misformede knoller. Kan ha høyt akrylamidnivå hvis den høstes umoden

Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetcystenematode (Ro1) :

Mottakelig for Ro1

Potetkreft :

Resistent

Flatskurv :

5

Tørråte, knoll :

4

Tørråte, ris :

3

Fomaråte

6

Fusarium

6

Rustresistens pga mop top :

6

Rustresistens pga rattel :

5


Anbefalt setteavstand

25 cm v 60-80g. Avstanden økes til 30cm ved bruk av større settepoteter Sorten har naturlig rel lavt knollansett

Anbefalt nitrogengjødsling

Norm til to kg N/daa over norm. Mest på lettere jord der veksttida ikke er for kort.10-12 kg N/daa. Ytterligere økning av N mengden frarådes(modning og chipsfarge)


Fra Jord og plantekultur 2014 (Bioforsk FOKUS 10 (1), s. 266)

Sortsbeskrivelse