Gullauge 01 08

Gammel landsort. Inn på norsk sortslite 1953 under navnet Gullauge.

Foreldre:Ukjent
Krysningsnavn:Ukjent
Foredler:Ukjent
Sortseier/representant:Graminor
Bruksformål:Konsumpotet
Produktkvalitet:Melen, koketype C. Så melen at koking bør skje på rist fra høsten.
Utseende, knoll:

Lys gult skall med sterkt røde grohull og røde partier rundt grohullene (Finnes også en mutanttype med helt råde knoller.) Gul innvendig, rundovale knoller med dype grohull.

Tidlighet:

Halvsein – 4,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst)

Voksemåte:

Knapt middels høgt, noe overhengende ris med begrenset deknigsevne. Mange spede stengler med antocyanfarge. Middels store, noe rynkede blad. Svak antocyanfarge på bladstilker og midtnerver. Sparsom blomstring, rødfiolette blomster..

Tørrstoff:

Høyt, 26-27 %

Avling:Middels høy i Troms og Finnmark. Låg i Sør-Norge.
Knollansetting:

Høyt antall, 15-16 knoller/plante

Størrelsefordeling:Høy andel småpoteter
Lagringsegenskaper:

Lavt vekstsvinn ved høye temperaturer, holder meget bra på saftspentheten i knollene, og har meget lang dvale tid: 6,5 (skala 1-9 der 9 er lengst dvale)


Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:M
PCN:M
Tørråte, ris:2
Tørråte, knoller:1
Flatskurv:1
Foma:5
Fusarium:1
Sølvskurv:rel svak
Stengelråte:noe utsatt
Potetvirus Y:2
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel):3
Rust PMTV (moptop):