Hamlet 01 08
Foto: Steinar Johansen

Hamlet er fra Vandel i Danmark, og ble godkjent i 2001. Den er en kombinert tidlig/halvtidlig konsum- og skrellepotet. Hamlet ligger 30 til 40 % over Rutt i knollavling ved 1. høsting. Ved 2. høsting ligger de likt i avling i kg/daa > 40 mm knollstørrelse. Tørrstoffinnholdet er ca. 1,5 % -enheter lavere enn hos Rutt, mens oppspiringa er raskest av alle de prøvde sortene. Hamlet ansetter flere knoller pr. plante enn Rutt. Middels knollvekt og småpotetandel er ganske lik Rutt. Hamlet er svak for stengelråte, utsatt for grønne knoller og vekstsprekk. Sorten er sterk mot flatskurv. Det refereres til «Jord- og Plantekultur 2001» for sortens resultater i halvtidlig serie.

Knollene har hvitt skall, er rundoval med grunne groøyne. Kjøttfargen er lys gul. Sorten spirer veldig raskt. Koketypen er fast (A). Sorten har et høyt utbytte ved høst i juni-juli. Spisekvaliteten er mye fin både ved tidlig høst og etter lagring. Hamlet har en god lagerholdbarhet, men bør oppbevares kjølig av hensyn til den korte spirehvile.