Hassel
Foto: Graminor

Norsk sort (godkjent 2018)

Foreldre:Carrera x Arielle
Krysningsnavn:G05-0045
Foredler:Graminor
Sortrepresentant:Graminor
Bruksformål:Tidlig konsumpotet
Produktkvalitet:Fastkokende, type A
Utseende, knoll:Gule, ovale knoller med grunne grohull og lysegul innvendig farge
Tidlighet:Tidlig 8,0 (skala 1-9, der 9 er tidligst vurdert etter salgbar avling)
Voksemåte:
Tørrstoff:Rel. lavt (17-18 %)
Avling:Middels avling ved tidlig høsting
Knollansetting:Middels. Knollansettinga er noe grunn, derfor er god hypping og dyp nok setting et must for å hindre grønne knoller.
Størrelsefordeling:

Middels-stor andel småpotet

Lagringsegenskaper:Relativt sterk mot groing på lager sammenlignet med andre tidlige sorter ​


Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:R
PCN:Mottakelig for Ro1
Tørråte, ris:4
Tørråte, knoller:3
Flatskurv:7
Foma:4
Fusarium:5
Sølvskurv:
Stengelråte:
Potetvirus Y:6
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel):5
Rust PMTV (moptop):4

Dyrkingsveiledning