Juno 01 08
Foto: Steinar Johansen

Norsk sort (Godkjent 2006)

Foreldre:Aksel x Rutt
Krysningsnavn:N89-2-26
Foredler:Inst for plantefag, NLH
Sortrepresentant:Graminor
Bruksformål:Meget tidlig konsumpotet
Produktkvalitet:Kokefast, middels melen (type B), meget bra konsumkvalitet tidlig
Utseende, knoll:Rødt skall, lys gul innvendig, runde knoller, dype grohull. Karstrengen inni knollen får under spesielle forhold en rødlig antocyanfarge.
Tidlighet:Meget tidlig – 9 (skala 1-9, der 9 er tidligst vurdert etter salgbar avling). Tidligste sorten i Norge.
Voksemåte:Rask oppspiring. Middels høyt ris. Bladfargen er noe lys grønn. Få rødfiolette blomster.
Tørrstoff:Middels høyt, ca 18 %
Avling:Høy avling ved tidligste høsting
Knollansetting:Lavt antall, 6-7 knoller/plante
Størrelsefordeling:Noe høy andel <40mm. Knollformen er slik at selv om den sorteres ned til 35mm så vil ikke midlere knollvekt bli påtagende lav.
Lagringsegenskaper:Spiredvale på lager er kort - 2,3 (1-9, der 9 er lengst dvale).

Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft:R
PCN:Ro1
Tørråte, ris:3
Tørråte, knoller:4
Flatskurv:4
Foma:7
Fusarium:5
Sølvskurv:
Stengelråte:
Potetvirus Y:
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel):8
Rust PMTV (moptop):6

Andre egenskaper: Rødlige antocyanfargede karstrenger inne i knollene. Utsatt for vekstsprekk (spenningssprekk ved opptak). Blir ofte misfarget i skallet etter vasking og lagring. Omsettes derfor mest som ferskpotet.