Knallfifi
Knallfiffi G083167 IMG 9982
Knallfifi chips

Norsk sort fra Graminor. Opprinnelig prøvd som chipssort og derfor sammenlignet med L. Claire i tabellene.

Foreldre:P01-18-6 x Blå Kongo
Krysningsnavn:G08-3167
Foredler:Graminor
Sortrepresentant:Graminor
Bruksformål:Sein konsumpotet
Produktkvalitet:Melen
Utseende, knoll:

Røde langovale/ovale knoller med middels dype grohull og rødmarmorert indre farge

Tidlighet:Sein
Voksemåte:Noe raskere spiring enn L. Claire (4,9 mot 4,6), markert seinere avmodning på riset enn L. Claire (67 mot 39 % friskt ris)
Tørrstoff:Middelshøyt
Avling:+9% sammenlignet med L. Claire
Knollansetting:Høyt
Størrelsefordeling:
Lagringsegenskaper:Middels lang dvaletid, som Asterix

Resistensegenskaper (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetcystenematode (Ro1) :

Resistent mot Ro1

Potetkreft :

Resistent mot rase 1

Flatskurv :

5

Tørråte, knoll :

6

Tørråte, ris :

9

Fomaråte

4

Fusarium

6

Rustresistens pga mop top :

8

Rustresistens pga rattel :

9

Anbefalt setteavstand

30 cm v 60-80g. Avstanden økes til 35cm ved bruk av større settepoteter og reduseres til 25 cm ved mindre settepotetstørrelse. Sorten har naturlig meget høyt knollansett. Sorten er testet ut på 30 cm setteavstand i hele prøveperioden.

Gjødselanbefalinger

Sorten er robust og ser ut til greie seg med normale mengder nitrogen(norm gjødsling uten et «sortstillegg»). Gjødslingsforsøk har vist at avlingsresponsen for ekstra nitrogen- gjødsel er mindre enn for L.Claire. Tørrstoffinnholdet ble redusert med 0,8% I andre veilednings- gjødslingsforsøk derimot viste det seg at tørrstoffinholdet ble markert redusert ved de sterkeste gjødselmengdene(19 kgN/daa).